Shadow

W sprawie kredytu ponowne głosowanie w Kłecku

Pod koniec lipca radni w Kłecku jednogłośnie zadecydowali o zaciągnięciu kredytu bankowego długoterminowego i jak wskazano wówczas – na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłecko oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jak się okazuje RIO stwierdziła nieważność tej uchwały i radni Gminy Kłecko ponownie na sesji pod koniec sierpnia musieli wypowiedzieć się w kwestii uchwały w sprawie zaciągnięcia wspomnianego kredytu.
Skarbnik gminy Irena Czajka tłumaczyła, że chodziło o uregulowanie zapisów dotyczących deficytu budżetu i spłaty uprzednio zaciągniętych zobowiązań. – Uchwała podjęta 31 lipca określała zaciągnięcie tego kredytu na pokrycie deficytu budżetu. Obecnie proponowana forma to zaciągnięcie kredytu długoterminowego, który służyć będzie do realizacji celów rozwojowych Gminy Kłecko. Stwierdzono bowiem nieważność uchwały lipcowej, RIO uchyliła tę uchwałę. Nic nie zmienia się w kwocie kredytu, pozostaje nadal 5 000 000 złotych. Środki uzyskane w ten sposób posłużą do realizacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko, budowy kanalizacji sanitarnej Czechy oraz Polska Wieś, Charbowo, przebudowy drogi gminnej Pomarzany-Kamieniec, termomodernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku – mówiła I. Czajka. Spłata kredytu nastąpi ze środków własnych gminy w latach 2020-2032. Radni na sesji pod koniec sierpnia jednogłośnie zaakceptowali zaciągnięcie tego kredytu bankowego długoterminowego. (jw)