Shadow

W szkołach powiatowych zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/23

W trzech liceach ogólnokształcących, w pięciu zespołach szkół, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, w trzech specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie w czwartek, 1 września zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023.
W placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński naukę rozpoczęło prawie 5 tysięcy 700 uczni‍ów, w tym około 1900 pierwszoklasistów. Warto zaznaczyć, że w jednostkach oświatowych miejsce znaleźli również uczniowie z Ukrainy – ponad 70 osób. Natomiast liczba pracowników pedagogicznych to ponad 600 osób. Zarówno przed uczniami, jak i kadrą nauczycielską kilka miesięcy wytężonej pracy. – Wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę w nowym roku szkolnym 2022/2023 życzę powodzenia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a nauczycielom wytrwałości i cierpliwości w jej przekazywaniu – życzył starosta Piotr Gruszczyński m.in. podczas inauguracji roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Gnieźnie. (obk)