Shadow

W ten listopadowy wieczór…

Program Zaduszkowego Koncertu „Dla Niepodległej z pieśnią i poezją” zawierał różne piosenki patriotyczne, narodowe i wojskowe oraz okolicznościowe wiersze. W czasie koncertu wystąpił Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” z Witkowa pod kierunkiem Katarzyny Wieczorek, a poezję zaprezentowali zebranym w niechanowskiej świątyni członkowie Rady Sołeckiej Niechanowa, która wspólnie z sołtys Teresą Bartz i księdzem kanonikiem Andrzejem Ziółkowskim, proboszczem niechanowskiej parafii była organizatorem listopadowego spotkania.
To pierwszy taki zaduszkowy koncert, ale kolejne spotkanie jeśli chodzi o uroczystości patriotyczne. To spotkanie jest szczególne, ponieważ przypada w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pieśni i piosenki patriotyczne wykonane zostały w połączeniu z poezją patriotyczną. Z kościoła po zakończeniu odbył się przemarsz w blasku pochodni z ogromną flagą narodową do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie przygotowano słodki poczęstunek, podczas którego serwowano rogale marcińskie. Wspominaliśmy tych wszystkich bohaterów naszej Ojczyzny, którzy szli trudną drogą do niepodległej czasów obecnych. Przy organizacji tej uroczystości pomogli nam strażacy z OSP w Niechanowie – powiedziała sołtys Niechanowa Teresa Bartz. Ksiądz kanonik Andrzej Ziółkowski, proboszcz niechanowskiej parafii stwierdził: – Staramy się, by nasza świątynia była nie tylko miejscem mszy świętej, ale także pewnego przekazu kultury. To duchowe dziedzictwo, z którym możemy spotkać się w świątyni. Szczególnie ten listopadowy czas skłania do refleksji, do duchowego spotkania się, pamięci o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Podczas tego koncertu wspominaliśmy między innymi malarzy, kompozytorów, poetów. W niepodległościowym apelu pamięci wspominaliśmy wszystkich, którzy oddali za nas życie, walczyli o niepodległość RP, gdy w listopadzie 1918 roku odrodziła się wolna Polska. My, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. (jw)