Shadow

W Witkowie laptopy w gratisie

W ostatnich dniach sierpnia w witkowskim magistracie rozpoczęto przekazywanie laptopów mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Miesiąc wcześniej burmistrz Marian Gadziński podpisał umowę na dostawę 295 sztuk komputerów przenośnych (typu laptop) wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dostawcą wspomnianego sprzętu jest spółka Virtual Technologies IT z Katowic. Wartość zakupionych laptopów wraz z oprogramowaniem, które przekazane są na własność dzieciom z rodzin byłych pracowników PPGR, zamieszkujących terengminy, to kwota 1 297 188,75 zł. (o-es)