Shadow

Walczą o poprawę warunków bezpieczeństwa na dk 15


Mieszkańcy Żydowa (gmina Czerniejewo) od lat walczą o poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15 – na odcinku przebiegającym przez ich miejscowość, przede wszystkim w obrębie skrzyżowania dróg: krajowej nr 15 z powiatową nr 2160P Czerniejewo – Niechanowo. W ostatnim czasie do walczących o zmiany mieszkańców i władz samorządowych dołączyła Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, która również podjęła starania o poprawę sytuacji, z prośbą o pomoc i wsparcie w działaniu zwracając się m.in. do sejmowej Komisji Polityki Senioralnej oraz do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w Senacie.
Działania zmierzające ku szeroko rozumianej poprawie bezpieczeństwa – przede wszystkim seniorów – stały się jednym z nadrzędnych celów, który Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo wskazała już na samym początku kadencji. Wśród licznych wniosków kierowanych do władz miasta, zdecydowaną większość stanowiły apele właśnie o poprawę warunków życia, a tym samym i bezpieczeństwa osób starszych. Radni seniorzy wnioskowali m.in. o usunięcie uschniętych drzew, zmianę czcionki na rozkładach jazdy autobusów i urzędowych tablicach ogłoszeń, stworzenie magnesów na lodówkę z numerami telefonów alarmowych, podjęcie przez władze samorządowe działań w ramach programu „Senior – Wigor”, zlokalizowanie na terenie Czerniejewa i Żydowa ławek dla seniorów, podjęcie działań w kierunku utworzenia w centrum Czerniejewa ścieżki rowerowej. Nie mniej było też działań praktycznych. Radni seniorzy organizowali i brali udział w licznych przedsięwzięciach, m.in. w spotkaniach tematycznych, np. z funkcjonariuszami policji z Wydziału Prewencji KPP w Gnieźnie i z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Gnieźnie.
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć stało się podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15 – na odcinku przebiegającym przez Żydowo. Seniorzy zwracali przede wszystkim uwagę na zagrożone bezpieczeństwo pieszych, w szczególności poruszających się w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą powiatową nr 2160P Czerniejewo – Niechanowo. – Pieszy jest tzw. niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w trakcie zdarzenia z pojazdem nie chroni go nic. Ponadto pieszy jest narażony na najpoważniejsze konsekwencje, nawet przy mniejszych prędkościach pojazdu; przy prędkości 50 km/h ma około 50% szans na przeżycie, ale już przy prędkości około 80 km/h jego szanse na przeżycie są bliskie zeru – wskazuje Janusz Grzyb, przewodniczący Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo. – Skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogą powiatową nr 2160P, czyli z ul. Kościuszki jest newralgicznym punktem miejscowości Żydowo. W rejonie tego odcinka znajdują się wiele obiektów użyteczności publicznej: zakłady usługowe i sklepy, kościół, a nieco dalej przychodnia lekarska, szkoła i obiekty sportowo – rekreacyjne, co powoduje pojawianie się dużej ilości pieszych, którzy zmuszeni są przechodzić poprzez przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 15. A to często nie jest łatwym zadaniem. Z uwagi na rozwój Żydowa w ostatnich latach zwiększył się ruch na wskazanym skrzyżowaniu, ta droga krajowa stanowi również ważny trakt tranzytowy o nasilonym ruchu drogowym – wylicza J. Grzyb.
Władze samorządowe miasta i gminy Czerniejewo wielokrotnie zwracały się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o przebudowę problematycznego odcinka; wśród wielu proponowanych przez mieszkańców rozwiązań znalazły się m.in. doświetlenie przejść dla pieszych, wybudowanie sygnalizacji świetlnej lub wprowadzenie ruchu okrężnego (ronda). Wnioski i apele z prośbą o interwencję zmierzającą ku poprawie bezpieczeństwa w newralgicznym miejscu zaczęła pisać również Rada Seniorów. Pisma w tej sprawie wystosowane zostały m.in. do sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w Senacie, a także bezpośrednio do parlamentarzystów (m.in. posła Pawła Arndta i posłanki Małgorzaty Zwiercan). Niestety, na każdą z podejmowanych interwencji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada w ten sam sposób, stojąc na stanowisku, iż „przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 15 został ujęty w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych jako jedno z planowanych do realizacji zadań, których wykaz stanowi załącznik do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) i oczekuje na uzyskanie finansowania; koszt przebudowy tego odcinka drogi szacuje się na 40 mln zł.” W podobnym tonie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedziała na zapytanie prasowe. – W Planie Działań Na Sieci Drogowej na drogach krajowych ujęte jest zadanie polegające na rozbudowie dk 15 na odcinku 12,755 km Żydowo – Gniezno II etap. W ramach tej rozbudowy mieści się m.in. przebieg dk 15 przez gminę Czerniejewo (a dokładniej przejście przez Żydowo) i tym samym rozbudowa skrzyżowań, poprawa BRD, korekta odwodnienia czy budowa ciągów pieszo – rowerowych – informuje Alina Cieślak, główny specjalista na stanowisku ds. komunikacji społecznej w poznańskim oddziale GDDKiA. – Termin realizacji tego zadania uzależniony jest od uzyskania środków finansowych na ten cel. Program, w ramach którego mamy te środki uzyskać, przewidziany jest do realizacji w latach 2016-2023. Mamy jednak nadzieję na wcześniejsze uzyskanie finansowania niż pod koniec funkcjonowania tego Programu – dodaje.
KINGA STRZELEC