Shadow

Walczymy z azbestem

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, tamtejszy wydział środowiska, od 2008 roku składa wnioski o dotacje, koordynuje oraz rozlicza realizację zadania mającego na celu likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu. Odbywa się to przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz powiatowego budżetu, dalej miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. To kolejna tego typu akcja w powiecie gnieźnieńskim, która nadal trwa.
 Od 2010 roku dofinansowanie dla wnioskodawców realizacji zadania wynosi 100 procent – na demontaż i unieszkodliwienie. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego unieszkodliwiono w tym roku na składowiskach odpadów niebezpiecznych około 800 ton wyrobów zawierających azbest (z ponad 400 nieruchomości), a środki wystarczą na unieszkodliwienie jeszcze 1200 ton. – Rozliczono już pierwszy etap. To około 400 wniosków, ponad 200 000 złotych dotacji z WFOŚG. Są jeszcze zaplanowane pieniądze na pozostałą liczbę 600 wniosków, a za to można usunąć 1200 ton azbestu. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tej możliwości. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów, a usuwanie i wywiezienie na składowisko materiałów niebezpiecznych w Koninie jest bezpłatne – środki pochodzą z WFOŚG, powiatu i gmin. Akcja trwa do 30 listopada i nie wiadomo, czy w przyszłym roku będą na to pieniądze. Azbest to materiał niebezpieczny, przy uszkodzeniu mechanicznym może być szkodliwy, ma charakter rakotwórczy.
Od kilkunastu lat prowadzimy akcję utylizacji tego materiału. Wystarczy pobrać wniosek na stronie internetowej starostwa lub danej gminy, złożyć wniosek, dołączyć tytuł prawny do nieruchomości do urzędu gminy, gdzie znajduje się ta nieruchomość. Środków finansowych jest jeszcze sporo, jednak prosimy o składanie wniosków jak najszybciej, by do końca listopada wykorzystać całą kwotę. Dofinansowanie jest w 100 procentach do demontażu i wywiezienia na składowisko odpadów niebezpiecznych, tym razem do Konina. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego do unieszkodliwienia pozostało jeszcze sporo – około 40 000 ton materiałów zawierających azbest, a obowiązek usunięcia azbestu jest wyznaczony do 2032 roku, więc pozostało niewiele czasu – powiedziała Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. JAROSŁAW WALERCZAK