Shadow

Wasz udział w tej sesji był bardzo ważny…

Podczas nadzwyczajnych, środowych (30 czerwca; drugich tego dnia) wieczornych obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, samorządowcy opowiedzieli się za przyjęciem dwóch uchwał – zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 i zmian w tegorocznym budżecie.
Jednak jeszcze na początku sesji przewodniczący rady Dariusz Pilak przedstawił zebranym w sali sesyjnej, dlaczego przerwano południową zdalną sesję i przeniesiono ją na czwartek na godzinę 13.30 do auli I Liceum Ogólnokształcącego. Początkowo zalogowało się 16 radnych, a w czasie trwania sesji dotarło jeszcze dwoje. – Chciałbym podziękować wszystkim za poparcie wniosku o przerwanie dzisiejszej sesji w trybie zdalnym. Sesję zdalną postanowiłem zwołać na państwa prośbę, kierując się sugestiami radnych związanymi z różnymi sytuacjami, także zdrowotnymi. Uniemożliwiono kontynuowanie tej sesji z tego względu, że z coraz większą liczbą państwa nie miałem kontaktu wzrokowego ani głosowego. Czasami było tak, że 5, 7 lub nawet 9 radnych nas nie widziało i nie słyszało. Stąd decyzja, byśmy kontynuowali przerwaną sesję w czwartek w auli I LO, ze względu na powierzchnię pomieszczenia i możliwość transmisji tej sesji absolutoryjnej. Kolejna sesja jest zaplanowana 8 lipca i odbędzie się ona też w trybie normalnym o godzinie 10, także w auli LO, gdzie przed okresem wakacyjnym zajmiemy się sprawozdaniami i projektami uchwał, a tych ostatnich jest na chwilę obecną 16. Sesje zdalne miały nam ułatwić kontakt w okresie wakacyjnym, bez względu na to, gdzie przebywają radni. W sesji zdalnej mieliśmy poszerzony program o zmiany w WPF i zmiany w powiatowym budżecie na ten rok. Po informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej przed Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego pojawiła się tylko jedna możliwość – złożenie natychmiastowego wniosku o sesję nadzwyczajną właśnie dziś – powiedział D. Pilak, przewodniczącyrady jeszcze przed rozpoczęciem wieczornej sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.
– Dziś zawiódł totalnie sprzęt podczas sesji zdalnej, a skarbnik powiatu przeprowadziła rozmowę z RIO i okazało się, że są dwie uchwały, które są niezbędne, by dziś nad nimi zagłosować. To zmiany w WPF i budżecie powiatu na ten rok. Skutki, gdyby nie podjęto tych uchwał w ostatni dzień czerwca wiązałyby się z olbrzymimi stratami jeśli chodzi o dotacje i mówimy tu o bardzo dużych kwotach. Mam nadzieję, że w tym głosowaniu udział wezmą wszystkie kluby, bo to robimy dla powiatu – powiedział przed wieczorną sesją Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. Podczas tej nadzwyczajnej sesji, skarbnik powiatu Aleksandra Piątkowska-Radom bardzo syntetycznie omówiła oba projekty uchwał i radni bardzo sprawnie zagłosowali za ich przyjęciem. Na koniec obrad starosta P. Gruszczyński podziękował przede wszystkim radnym klubu radnych Ziemia Gnieźnieńska i radnemu z PSL: – To sytuacja nadzwyczajna i widać, że w kwestiach istotnych dla powiatu – tak jak dziś te dwa punkty nas połączyły. Żałuję, że nie wszyscy poszli tą drogą, ale tak to bywa. Przedstawicielom „Ziemi” i PSL dziękuję szczególnie. Wasz udział w tej sesji był bardzo ważny. JAROSŁAW WALERCZAK