Shadow

Water City INDEX 2021: czy Gniezno dobrze wykorzystuje kurczące się zasoby wodne?

Kryzys klimatyczny jest faktem. Jednym z jego następstw w naszym regionie jest zwiększająca się ilość dni suchych i następujących po nich krótkich, ale nawalnych opadów deszczu. Z jednej strony, zmagamy się ze zmniejszającą się okresowo ilością wód gruntowych, a z drugiej, nie potrafimy w trakcie opadów jej korzystnie zagospodarować. Water City INDEX (WCI), to ranking samorządów, które politykę wodną traktują jako jeden z elementów strategicznych funkcjonowania miasta. Poznaliśmy właśnie listę miast najlepiej gospodarujących wodą za rok 2021.
Water City INDEX to ranking, który w tym roku miał swoją III edycję. Układają go najlepsi eksperci w kraju do spraw zarządzania zasobami wodnymi. W wyniku badań czterech obszarów gospodarowania wodą w mieście, które wpływają na życie jego mieszkańców (m.in. dostęp do wody, kanalizacja), otoczenie gospodarcze (woda dla przemysłu), zagrożenia (nadmiar lub niedobór wody) oraz kulturę (edukacja czy rekreacja) – ustala się ranking samorządów najlepiej radzących sobie z tym trudnym zagadnieniem. – Ranking Water City INDEX 2021 stanowi zaczyn do intelektualnej dyskusji i powinien być pierwszym krokiem dla samorządów miejskich w zakresie autorefleksji i wdrażania działań stymulujących miejską politykę wodną – mówi prof. Jerzy Hausner, ekspert WCI. Jarosław Miziołek, prezes zarządu Arcadis (partnera projektu), dodaje: – Dążymy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz do zwiększenia odporności klimatycznej. Niestety, bez dbania o wodę te cele nigdy nie zostaną osiągnięte, a zmiany klimatu będą nas dotkliwie dotykać. Water City INDEX należy traktować jako wstępną diagnozę na temat problemów wodnych, z którymi mamy do czynienia w polskich miastach.
Gniezno w historii rankingu wypadało różnie. W pierwszej jego edycji (2019) zajęło 70. miejsce w grupie 152 polskich miast średniej wielkości. Rok później było niżej – na 98. miejscu. Najnowsza edycja rankingu przyniosła jednak spory awans na 41. pozycję. W stosunku do poprzednich lat wyraźnie poprawiły się tutaj wskaźniki związane z wykorzystaniem wody w otoczeniu gospodarczym oraz w kulturze i rekreacji. Dla porównania, sąsiednia Września zajęła dopiero 144. lokatę. „To jak miasto radzi sobie z problematyką wody pokazuje z jednej strony potencjalną instytucjonalną zdolność do koordynowania złożonej problematyki rozwoju miejskiej polityki wodnej: w jaki sposób komunikuje się z mieszkańcami, reaguje na kryzysy i zmiany, na ile jest elastyczne i dostosowuje się do zmieniających się wyzwań, jak potrafi sobie radzić w czasie kryzysu wodnego i jak nim zarządzać. Tak też traktujemy nasz ranking” – podsumowują WCI eksperci. ALEKSANDER KARWOWSKI