Shadow

Ważna rola sołtysa w samorządzie

Doceniając ważną rolę sołtysów w gminie Witkowo Marin Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo zaprosił ich oraz przewodniczących zarządów osiedli na wspólne spotkanie, które odbyło się13 marca. Ponadto włodarz gminy do wspólnie omawianych tematów zaprosił także: Magdalenę Całkę-Zobel, powiatowego lekarza weterynarii oraz Łukasza Klimczaka,pracownika prewencji placówki terenowej KRUS w Słupcy.
Była to również wyjątkowa okazja, by wyróżnić tych sołtysów, którzy szczególnie zasłużyli się dla swojej małej ojczyzny. Statuetką Rycerza Wita otrzymali: Barbara Nowaczyk, sołtys sołectwa Witkówko, Grażyna Pilaczyńska, sołtys sołectwa Ostrowite Prymasowskie i Marian Marciniak, sołtys sołectwa Gorzykowo. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać o planach budżetowych na ten rok, które przedstawił Marian Gadziński. W dalszej części spotkania Magdalena Całka-Zobel przedstawiła sprawy związane z zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczaniem. Wystąpienie dotyczyło w szczególności afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków, a Łukasz Klimczak omówiłbieżące sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i prewencji. W trakcie narady poruszono również kwestie związane z Funduszem Sołeckim. Burmistrz poinformował w tym temacie o pieniądzach wyodrębnionych z budżetu gminy na ten cel, który w tym roku będzie nieco wyższy. Najmniej otrzyma sołectwo Piaski, bo około 8 tysięcy złotych, a najwięcej Mielżyn – około 31 tysięcy złotych (kwota uzależniona jest od ilości mieszkańców).Były życzenia, pyszne ciasto upieczone przez sołtysów oraz wymiana doświadczeń przy wspólnie zorganizowanym obiedzie. W spotkaniu uczestniczył również Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza gminy i miasta Witkowo oraz Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa. (es)