Shadow

Ważna rola sołtysa


W Witkowie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysawładze samorządowe starają się uczcić ten dzień w sposób szczególny. W tym roku na takie spotkanie włodarzy wsi zaprosił Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Scheffsem. – Sołtys w naszej gminie odgrywa bardzo duża rolę, jest przedstawicielem lokalnej społeczności i jak mało kto zna potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców. Sołtys to przedłużenie nas samorządowców, to nieoceniona praca w terenie. Cieszy nas fakt, że od kilku lat tę rolę przejęły kobiety – powiedział m.in. Marian Gadziński.
Dla podkreślenia znaczenia tego wyjątkowego dnia odbyła się uroczysta narada, w której wzięli udział nie tylko sołtysi, ale także przewodniczący Zarządów Osiedli. Spotkanie było okazją do podziękowań za trud i zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków społecznych. Marian Gadziński wspólnie z Piotrem Jóźwikiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie oraz swoim zastępcą złożyli sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli życzenia sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także owocnej współpracy z samorządem i mieszkańcami sołectw. Dzień Sołtysa stał się także okazją do uhonorowania zasłużonych sołtysów Statuetką Rycerza Wita. Wyróżnienie otrzymali: Stanisław Janas, który tę funkcję pełni już 22 lata w sołectwie Gaj i Henryk Szymański, który sołtysem w Ruchocinku jest 18 lat.
Podczas spotkania była okazja do rozmów o gminie, m.in. burmistrz omówił budżet na 2017 rok, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zadań inwestycyjnych. Przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Gnieźnie przedstawił sprawy związane z zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczaniem. Pracownik urzędu Piotr Janowicz zapoznał zebranych z informacjami, dotyczącymi: uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz przedstawił stan wykorzystania dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W trakcie narady poruszono również sprawy związane z Funduszem Sołeckim. (es)