Shadow

Wielka konstrukcja na budowie obwodnicy Wrześni

Nie ma żadnych opóźnień na budowie północno-wschodniej obwodnicy miasta, która wyeliminuje z centrum Wrześni ruch tranzytowy drogi krajowej nr 15. Nad torami kolejowymi spoczęły już wielkie, stalowe belki.
W minionych dniach na budowie drogi przebywali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To ta instytucja po wybudowaniu drogi przejmie nad nią zarząd od inwestora, czyli Miasta i Gminy Września. W zamian miasto otrzyma dawną krajową „piętnastkę”, która biegnie ulicami miasta. – W oparciu o ww. porozumienie przedstawiciele GDDKiA mają nieograniczony wstęp na teren budowy obwodnicy i tereny wytwórni poszczególnych materiałów budowlanych oraz biorą udział w naradach technicznych dotyczących prowadzonej przez gminę inwestycji. Ponadto laboratorium GDDKiA weryfikuje receptury dotyczące m.in. betonów i mieszanek mineralno–asfaltowych oraz prowadzi badania kontrolne i akceptacyjne, mające na celu potwierdzenie zgodności materiałów z postawionymi wcześniej wymaganiami – informuje magistrat.
Niezwyczajny widok mogli zobaczyć wrześnianie w godzinach nocnych 7 i 8 maja. Ulicami miasta poruszał się wówczas transport ponadnormatywny, który dowiózł na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Gutowie Małym stalowe belki spinające obiekt inżynieryjny. Łącznie na budowę wiaduktu przyjechało 7 belek o wadze prawie 31 ton i długości 27 metrów każda. Zostały one przetransportowane z Mogilna. Było to wyzwanie logistyczne, stąd by nie zakłócać bezpieczeństwa i płynności ruchu, belki mogły być przewożone tylko nocami. Transport poprowadzony został drogą krajową nr 15, dalej przez Sobiesiernie, do ulicy Powidzkiej w Gutowie Małym. Do zamontowania belek użyto dźwigu o udźwigu do 400 ton. Warta prawie 100 mln złotych inwestycja ma być ukończona do końca bieżącego roku. Jak wynika z badań natężenia ruchu, które prowadzi wrzesiński magistrat, 4 września 2019 roku, miejskim odcinkiem drogi krajowej nr 15 (ulice: Gnieźnieńska, Daszyńskiego, Dworcowa, Kolejowa, Wrocławska), w ciągu całej doby przejechało 951 pojazdów ciężarowych. Po oddaniu do użytkowania inwestycji, transport ten przeniesie się poza miasto. (ak)