Shadow

Wielkopolska na wyciągnięcie ręki dzięki SIPWW

Dzięki Systemowi Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) jest możliwe przeglądanie, pobieranie, analizowanie i wizualizowanie danych z różnych dziedzin życia – od danych o środowisku i klimacie, przez mapy glebowo-rolnicze, po informacje o dofinansowaniu z funduszy unijnych. – System to zestaw twardych danych dotyczących tego, co mamy w przestrzeni, pod ziemią i na ziemi – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
Ważny dla całego regionu projekt SIPWW został oficjalnie zainaugurowany w poniedziałek, 13 lutego podczas konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego to wieloetapowe przedsięwzięcie, które stanowi część systemu zarządzania województwem. Ma on wspierać zadania samorządu województwa wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również potrzeb mieszkańców. Budowa SIPWW stanowi również wypełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego INSPIRE. – To ogromny zestaw informacji dotyczących przestrzeni całego województwa, które obrazują co w Wielkopolsce jest zebrane w formie map czy zestawów danych. Dotyczą one tego, co mamy w przestrzeni, pod ziemią i na ziemi – tłumaczy Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
Do tej pory planowanie inwestycji na danym terenie wymagało wielokrotnego obiegu informacji między różnymi wydziałami i departamentami urzędów. Dzięki portalowi SIPWW znajdziemy kilkadziesiąt zbiorów danych pochodzących z zasobów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kilku jednostek podległych w jednym miejscu. Są to m.in. mapy glebowo-rolnicze, informacje o dofinansowaniu z funduszy unijnych, dane o bezrobociu, dane o środowisku i klimacie oraz wiele innych zbiorów. Dla wygody użytkowników w systemie prezentowane są także wybrane dane z portali lokalnych, które są istotne przy analizach obszaru, jak ewidencja gruntów i budynków. W SIPWW jest kilka unikatowych rozwiązań, które wyróżniają system spośród innych dostępnych portali informacyjnych.
– Jest to wiarygodny element informacji o terenie, z którego będą mogli skorzystać nie tylko urzędnicy, czy inwestorzy, ale każdy z mieszkańców Wielkopolski. Oczywiście jest to system otwarty, dlatego będzie na bieżący aktualizowany i stopniowo będzie obrastał nowymi treściami – podkreśla Marek Woźniak. W system wbudowany jest również moduł statystyczny, który umożliwia tworzenie własnych kompozycji mapowych. Wybrane dane można prezentować, np. w formie wykresów i kartogramów oraz zapisać utworzoną w ten sposób kompozycję mapową na własne potrzeby. Kolejną funkcją różniącą SIPWW od lokalnych systemów informacji przestrzennej są e-usługi. Usługa prowadzenia konsultacji społecznych, dzięki której możemy mieć wpływ, m.in. na to, jak będzie wyglądała nasza okolica. Każdy użytkownik, oprócz tego, że może złożyć wniosek o konsultację, ma możliwość również złożenia petycji czy wzięcia udziału w dyskusji.
Stworzenie SIPWW kosztowało 24 mln zł, z czego ponad 20 mln stanowiło dofinansowanie unijne, a 3,8 mln to środki własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W poniedziałkowej konferencji wzięli udział: Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju, parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, samorządowcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. (inf. prasowa)