Shadow

Witkowianie uczcili pamięć powstańców

W ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, w piątek, 4 stycznia delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego (klasy II i III liceum ogólnokształcącego mundurowego) ze sztandarami na inowrocławskim dworcu kolejowym wzięli udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy Kompanii Witkowskiej i Powstańców Gnieźnieńskich.
Uroczystość rozpoczęła obchody setnej rocznicy walk o oswobodzenieInowrocławia. Ponieważ szczególnie krwawo i zaciekle walczono o dworzec, dlatego tablica z napisem: „Szli tam też Witkowiacy” znalazł się na stacyjnym murze. W kolejnych dniach stycznia 1919 roku powstańcy pod dowództwem ppor. Pawła Cymsa w słynnym rajdzie na Kujawy, stoczyli z wielokrotnie silniejszą obsadą niemiecką bohaterski bój o miasto. Marsz wyzwoleńczy grupy ppor. Pawła Cymsa w Inowrocławiu może zapisać się w tradycji powstania jako znaczące wydarzenie. Wszyscy historycy są zgodni, że zdobycie tej miejscowości wpłynęło na losy powstania i na zabezpieczenie zdobyczy w Poznaniu i Wielkopolsce.(es)