Shadow

Witkowo przystąpi do Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

Podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej Witkowa, radni postanowili, że gmina przystąpi do Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska.
Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska działa już od kilku lat. Jest jedną z największych w powiecie słupeckim prężnie działającą organizacją pozarządową, która może poszczycić się sporym dorobkiem oraz realizacją wielu ciekawych inicjatyw, na które pozyskano zewnętrzne środki finansowe. Ważnym aspektem działań stowarzyszenia jest integracja mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Organizacja dba o rozwój własnego regionu, promując go i wykorzystując zasoby lokalne. Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska realizuje projekty głównie z zakresu kultury, historii, edukacji dzieci, a przede wszystkim takie, które pobudzają aktywność lokalnej społeczności. Do tego stowarzyszenia należy większość powiatu słupeckiego, gminy wiejskie: Lądek, Słupca, Strzałkowo, Powidz, Ostrowite, gmina miejsko – wiejska Zagórów, miasto Słupca. Celem Unii Nadwarciańskiej jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Jest to zachowanie dziedzictwa lokalnego – m.in. poprawa stanu obiektów zabytkowych, rozbudowa infrastruktury turystycznej, promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru; aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego m.in. wzrost umiejętności lokalnych liderów, zwiększenie integracji społeczności lokalnej; zwiększenie aktywności gospodarczej – m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą; zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych – upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskaniem środków pomocowych, ułatwienie dostępu do usług doradczych przygotowania wniosku o pomoc oraz realizacji i rozliczenia projektu.
– Przystąpienie gminy i miasta Witkowo do Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska umożliwi nam przede wszystkim korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej zarówno gminie jak i innym podmiotom funkcjonującym na naszym terenie. Wpłynie to zapewne na rozwój społeczno-gospodarczy – powiedział Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo. Przypomnijmy. Od 2005 roku gmina Witkowo była członkiem Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie, a później w Małachowie Szemborowice. Ze względu na niekorzystną sytuację stowarzyszenia, szczególnie w sferze finansów i zobowiązań, ponad dwa lata temu Rada Miejska w Witkowie podjętą uchwałą postanowiła wystąpić ze Światowida. Od tamtej pory nie należała do żadnej innej Lokalnej Grupy Działania.
EWA SOCHA