Shadow

Wizyta gości z Rosji

Miejscowości Siergijew Posad (Rosja) i Gniezno są miastami partnerskimi. Dzięki tej, trwającej od 2009 roku znajomości, delegacja z Rosji gości również na terenie gminy Łubowo, a każda z takich wizyt owocuje przemiłą atmosferą i chęcią utrzymania kontaktu. Dlatego „gościnna” inicjatywa przez Gminę Łubowo jest sukcesywnie kontynuowana i swój ciąg dalszy miała w minionym tygodniu.
Na zaproszenie Wójta Gminy Łubowo właśnie do Łubowa w ubiegłym tygodniu przyjechała grupa dzieci w wieku 10 – 15 lat wraz z opiekunami z rejonu Siergijew Posad, z miejscowości Bogorodskoe. Dla całej grupy dzieci była to pierwsza wizyta w Polsce. Goście przez cały tydzień mieli możliwość poznania uroków okolicy, a także zapoznania się z obyczajami i kulturą regionu. W programie pobytu przewidziano zwiedzanie też bardziej odległych miejscowości m.in. Toruń i Inowrocław, a także Kórnik, Ostrów Lednicki i Poznań. Istotnym punktem pobytu była wizyta w Konsulacie Generalnym Rosji w Poznaniu, gdzie pod opieką Andrzeja Łozowskiego, wójta Gminy Łubowo odbyło się spotkanie z konsulem generalnym. – Było to dla wszystkich niezwykłe wydarzenie, a rozmowy prowadzone były w bardzo ciepłej atmosferze – relacjonuje wójt Andrzej Łozowski. W tym samym dniu grupa odwiedziła też Urząd Marszałkowski w Poznaniu, gdzie goście mogli dokładnie poznać strukturę organizacyjną urzędu i zasady funkcjonowania, następnie – na zaproszenie konsula chorwackiego udali się także do Konsulatu Chorwackiego. W trakcie pobytu goście mogli również dokładnie poznać goszcząca ich gminę. Jednego dnia delegacja z Rosji odwiedziła Szkołę Podstawową w Fałkowie, gdzie mogła przekonać się jak funkcjonuje i jak wygląda polska szkoła. Tu goście mieli możliwość zapoznania się z rówieśnikami, mogli się wzajemnie poznać i wymienić kontaktami. Innego dnia zorganizowane zostało ognisko, podczas którego goście wraz z uczniami z klasy VI b ze Szkoły Podstawowej w Fałkowie oraz Wójtem Gminy Łubowo, Przewodniczącym Rady Gminy Łubowo oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Fałkowie i kadrą placówki mogli w najlepszy z możliwych sposobów – a mianowicie poprzez gry i zabawy – wspólnie się zintegrować. Goście odwiedzili również Szkołę Podstawową w Łubowie oraz miejscowy Dom Kultury, w którym dzieci ze szkoły wystąpiły w przedstawieniu w języku rosyjskim. W tym samym dniu goście uczestniczyli również w Wiosennej Spartakiadzie Maluchów w Przedszkolu w Fałkowie, która odbyła się w ramach projektu „Przedszkolaki na start” (współfinansowany w ramach  WRPO).W goszczenie delegacji z Rosji włączyła się także Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, która zaprosiła gości do udziału w warsztatach wyrabiania papieru i kaligrafii. Delegacja z Rosji miała okazję uczestniczyć również w sesji Rady Gminy Łubowo.
Podczas tygodnia pobytu goście mieli doskonałą sposobność poznania  okolicy i zintegrowania się z lokalną społecznością.
(o/ks)
Fot. materiał nadesłany