Shadow

Wizyta wojewody w bazie w Powidzu

Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski podczas swojej wizyty 22 września w powiecie słupeckim odwiedził również 33. Bazę Lotnictwa Transportowego im. pułkownika pilota Wiktora Pniewskiego, gdzie zapoznał się z aktualnym stanem infrastruktury oraz z wyposażeniem powidzkiej jednostki.

Podczas wizyty generał brygady Krzysztof Cur, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz Wojewoda Wielkopolski rozmawiali na temat rozbudowy bazy oraz obecności wojsk amerykańskich na terenie garnizonu Powidz. Wizytował również oczyszczalnię ścieków w gminie Powidz, która  uzyska dofinansowanie z budżetu państwa w łącznej kwocie 11 992 tys. złotych. Spotkanie było okazją do podpisania umowy na ten cel oraz dwóch kolejnych inwestycji. Inwestycja w miejscowości Ługi ma być realizowana w latach 2021-2023, a jej całkowity szacunkowy koszt realizacji ma wynieść 14 990 000 złotych. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 80 procent planowanych kwalifikowanych kosztów zadania. Budowa oczyszczalni ma charakter strategiczny, a jej realizacja jest niezbędna dla rozwoju obszarów wojskowych. Inwestycja ograniczy również negatywne oddziaływanie na środowisko i wpłynie niewątpliwie na wzrost zainteresowania wypoczynkiem na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Kolejne dwie inwestycje, które uzyskały dofinansowanie z budżetu państwa to rozbudowa szpitala powiatowego w Słupcy i planowana budowa ścieżki rowerowej Giewartów – Kosewo. Wartość dofinansowania zakupu sprzętu operacyjnego dla SP ZOZ w Słupcy wyniosła 1 mln zł. Pieniądze wyasygnowane z rezerwy premiera pozwolą na doposażenie bloków: operacyjnego oraz porodowego szpitala. W trakcie wizyty w powiecie słupeckim wojewoda Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w oddaniu do użytku drogi powiatowej w kierunku Budzisławia (powiat koniński), wyremontowanej dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Złożył również kwiaty przy obelisku upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich wraz z przedstawicielami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Towarzystwa Przyjaciół Powidza. (o-es)