Shadow

Wojewoda Wielkopolski w Łubowie

W poniedziałek, 12 lipca Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski złożył wizytę w powiecie gnieźnieńskim, w trakcie której podpisał z samorządami umowy na dofinansowanie w ramach programu Senior+ oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo umowy podpisało 16 samorządów, w tym m.in. gmina Tuliszków, Sompolno, Dobra oraz Czerniejewo. „Senior+” to jeden ze sztandarowych społecznych programów rządowych, które mają na celu wsparcie osób starszych. Celem programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w jesieni życia. W tym roku w Wielkopolsce z modułu 1, obejmującego jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki dofinansowanie otrzymało 14 samorządów na kwotę 3 mln 95 tys. zł. W ramach 2. modułu, czyli na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, dofinansowanie otrzymało 41 samorządów na kwotę 3 mln 011 tys. zł.
Gmina Łubowo i gmina Krzymów to kolejne już wielkopolskie samorządy, z którymi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na ten cel w naborze na 2021 rok rząd przekazał dofinansowanie dla Wielkopolski przekraczające 240 mln zł. Wizyta w Łubowie była również okazją do zaprezentowania jednej z inwestycji realizowanej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – drogi gminnej w miejscowości Fałkowo. Całkowita wartość projektu Gminy Łubowo pn. „Budowa drogi gminnej dz. 51/11 w Fałkowie, gmina Łubowo” wynosiła 404 723,32 zł. Otrzymane dofinansowanie to 192 350,54 zł. Przedmiotem projektu jest budowa drogi długości 244 m, o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m z obustronnym chodnikiem. Przewidziano odtworzenie rowów prawostronnych, a także budowę dwóch przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem i oświetleniem. Dzięki wskazanym rozwiązaniom zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu – w szczególności tych niechronionych, którzy udają się na dworzec kolejowy, do którego bezpośrednio prowadzi droga. Dwa oświetlone przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowanie ostrzegawczym zaprojektowano w miejscach pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się strumienia przechodniów. (obk)