Shadow

Wojewoda z wizytą w DPS w Mielżynie

Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, które prowadzi w Mielżynie Dom Pomocy Społecznej, odwiedził wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. Wizyta była okazją do przyjrzenia się codziennej pracy sióstr i trosce, którą swoich podopiecznych obdarowują dominikanki.
Do Mielżyna 10 lipca przybyli goście: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman, Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński oraz posła Zbigniew Dolata. Celem wizyty był DPS prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika, w którym goście mogli m.in. zapoznać się z bieżącą działalnością ośrodka czy porozmawiać z jego mieszkańcami. W Mielżynie przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym wieku. Na co dzień mają szanse korzystania z zajęć fizjoterapeutycznych w sali rehabilitacyjnej, w której stosowane są m.in. masaże lecznicze i zajęcia kinezyterapii (terapii ruchem). DPS posiada także specjalistyczne pracownie, jak sala doświadczania świata, gospodarstwa domowego, hafciarstwa i robótek ręcznych, plastyczna oraz salę teatralną. Dom przeznaczony jest dla 86 osób niepełnosprawnych intelektualnie. (oak)