Shadow

Województwo wielkopolskie z budżetem na 2021 rok. Duże środki na drogi w Gnieźnie

– To jest budżet dobrze skonstruowany. Jest proinwestycyjny elastyczny ambitny i solidarnościowy – zachwala Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, przyjęty przez Sejmik Województwa dokument budżetowy. W tym roku Urząd Marszałkowski wyda ponad 2 mld złotych na funkcjonowanie i rozwój regionu, a trzy najważniejsze priorytety inwestycyjne to drogi, kolej i zakończenie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
Konstruowanie budżetu samorządowego w roku 2020 było trudne. Na pewno jednym z najtrudniejszych od chwili powstania w Polsce samorządów. Pandemia COVID-19, która jak lawina runęła na światową gospodarkę, przyniosła tysiące pytań, niewiadomych, obaw i lęków. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W takich warunkach, przy ciągle zmiennych danych ekonomicznych, trudno przewidzieć ile środków wpłynie do budżetu województwa oraz jakie wydatki jeszcze się czają do zrealizowania. Mimo to budżet został skonstruowany i to proinwestycyjnie. – Pomimo wyjątkowych okoliczności i utrzymującej się niepewności, województwo przygotowane jest na realizację różnych scenariuszy – zapewnia marszałek Marek Woźniak i zarazem podkreśla: – To jest budżet dobrze skonstruowany. Jest proinwestycyjny, elastyczny, ambitny i solidarnościowy.
Jak zauważa marszałek, województwo przez niego kierowane musi mieć zabezpieczone finansowe „poduszki” w formie rezerw, które szybko będę mogły być rozwiązywane, by w miarę potrzeb reagować na nagłe wydatki. Zagrożeniem może być również tzw. estoński CIT, czyli nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie M. Woźniaka one negatywnie wpłyną na kształtowanie się głównego źródła dochodów samorządu. Budżet województwa na 2021 rok wykazuje kwotę dochodów ogółem w wysokości 1 646 890 950,48 zł. Głównymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych CIT i PIT w wysokości 742 mln zł (co stanowi 45,1% dochodów ogółem) i dochody z dotacji celowych pochodzących m.in. ze środków europejskich oraz z budżetu państwa w wysokości 714,6 mln zł (co stanowi 43,4% dochodów ogółem). Wydatki mają wynieść 2 013 488 663,48 zł. Główne zadania inwestycyjne jakie wyznaczyli sobie kierujący samorządem to: budowa dróg – 269,3 mln zł; ochrona zdrowia – w tym ukończenie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka/szpitala pediatrycznego wraz z jego wyposażeniem (381,4 mln zł) oraz zakup nowego taboru kolejowego – 76,5 mln zł. Sam tabor to nie wszystko. Rozwój kolei w regionie to cały czas priorytet wojewódzkiego samorządu, stąd wydatki bieżące na ten cel ciągle są wysokie. W 2021 roku na dofinansowanie przewozów pasażerskich i rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (która obejmuje zasięgiem także Gniezno) przeznaczono 221,8 mln zł. Kultura otrzyma 120,3 mln zł, a na bieżące utrzymanie dróg i mostów popłynie strumień 88 mln złotych. Budżet zamknie się deficytem w wysokości 366,6 mln zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi głównie z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozchody, czyli wykup obligacji i spłatę pożyczek, zaplanowano w wysokości 40,9 mln zł.
Środki popłyną też do Gniezna
Samorząd wojewódzki finansuje też niektóre instytucje, które siedziby mają w Gnieźnie. Te również ujęto w zapisach budżetowych. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie mieszczące się w tzw. „Medyku” otrzyma dodatkowe 90 tys. złotych na opracowanie dokumentacji renowacji elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem. Całość zadania modernizacyjnego wyniesie 751 291,00 zł. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, na przebudowę szybów windowych w budynku nr 6 wraz z montażem nowych urządzeń otrzyma blisko pół miliona złotych. Dodatkowe 148 tys. złotych przeznaczone zostanie tu na modernizację węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych. Cztery mln złotych (wkład Miasta Gniezna 2 mln zł) przeznaczonych będzie na rewitalizację zabytkowego parku znajdującego się w kompleksie szpitalnym (całkowity koszt 5,7 mln zł). Po zakończeniu inwestycji będzie on otwarty dla mieszkańców i pacjentów. Prawie milion złotych przeznaczono także na modernizację oddziału 14. Niewiele więcej środków na własną działalność dostanie Teatr Fredry. Samorządowa instytucja nie otrzyma jednak żadnych środków na remonty. W 2021 roku planowane są tutaj 4 premiery i 185 przedstawień. Trochę mniej środków do dyspozycji niż w roku ubiegłym będzie mieć Muzeum Początków Państwa Polskiego. Tutaj też nie będzie środków na nowe inwestycje. Dokończone będzie zadanie ubiegłoroczne, czyli przebudowa holu wejściowego. W tym roku muzeum planuje zorganizować 5 wystaw czasowych.
Jedną z ważniejszych inwestycji województwa w tym roku w zakresie budowy dróg, będzie rozpoczęcie budowy tzw. południowo -wschodniej obwodnicy miasta. Połączy ona ze sobą drogę krajową nr 15 (ulica Wrzesińska) z drogą wojewódzką nr 260 (ulica Witkowska) przez obszar Lasu Miejskiego. Dzięki ten inwestycji tranzyt ominie ulicę Wolności. Rozpoczęcie budowy tej dużej inwestycji planowane jest na koniec roku. Jej koszt jest niebagatelny. W budżecie województwa zapisano na ten cel tylko w tym roku ponad 11,5 mln złotych (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8 755 000 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – 2 910 000 zł). Łącznie będzie kosztować ok. 23 mln zł. Inna istotna inwestycja drogowa to dokończenie modernizacji wiaduktu w ciągu ulicy Warszawskiej. Całość inwestycji też słono kosztuje – ponad 11,5 mln złotych w 2021 roku (łącznie prawie 14 mln zł). ALEKSANDER KARWOWSKI