Shadow

Wójt Gminy Gniezno z wotum zaufania i absolutorium

Na sesji w czwartek, 30 czerwca Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno otrzymała większością głosów radnych Rady Gminy Gniezno votum zaufania i jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 rok.
Wójt Maria Suplicka przedstawiła Radzie Gminy Gniezno Raport o Stanie Gminy i poinformowała m.in. o sytuacji finansowej, oświatowej, demograficznej czy inwestycyjnej gminy. Nie zabrakło obszernej dyskusji na ten temat. Budżet został wykonany na poziomie prawie 97 procent. Wykonanie budżetu, które podczas sesji zaprezentowała radzie skarbnik Lidia Lebizon zamknęło się w kwocie ponad 87 mln 300 tys. zł. Za udzieleniem votum zaufania głosowało 9 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Absolutorium rada udzieliła wójt jednogłośnie, przy 13 obecnych w sali sesyjnej radnych. Regionalna Izby Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu za 2021 rok. (bk)