Shadow

Wójt Gminy Łubowo z absolutorium

We wtorek, 22 czerwca odbyły się XXVII obrady Rady Gminy Łubowo, na których radni jednogłośnie udzielili wójtowi Andrzejowi Łozowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Dochody wykonano na poziomie 41 mln 529 tys. 942 zł (99,43procent), a wydatki 40 mln 162 tys. 474 zł (89,08 procent).
W związku z panującym stanem epidemicznym sesja odbyła się z zachowaniem restrykcji sanitarnych i wzięło w niej udział 15 radnych, wójt Andrzej Łozowski, zastępca wójta Tomasz Hartwich, skarbnik Eugenia Klimek, pracownik ds. Obsługi Rady Gminy Hanna Ostynowicz oraz radca prawny Paweł Fluder. Podczas sesji odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Łubowo za 2020 rok, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubowo za 2020 rok oraz udzielenie wójtowi Gminy Łubowo wotum zaufania i absolutorium za miniony rok. Wójt Andrzej Łozowski w wyniku głosowania Rady Gminy jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok. W podsumowaniu sesji wójt podziękował Radzie Gminy za owocną oraz konstruktywną współpracę, której życzył wszystkim również w przyszłości. (bk)