Shadow

Wójt Kiszkowa z absolutorium i nowym skarbnikiem

W poniedziałek, 29 kwietnia na VI sesji Rady Gminy Kiszkowo wójtowi Tadeuszowi Bąkowskiemu radni jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Ponadto radni odwołali skarbnika gminy Teresę Występską i powołali na to stanowisko Magdalenę Wilkosz.
**To zasługa wielu osób. Przede wszystkim jest to zasługa tych wszystkich decyzji, które zostały przyjęte w roku ubiegłym. To, że możemy w spokoju pracować i działać jest wielkim dorobkiem naszej gminy. Nigdy nie było wątpliwości. Szeroko prowadzono konsultacje. Jest to też zasługa całego mojego zespołu, urzędu, na czele z panią skarbnik. Serdecznie dziękuję za wyrażenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium. To jest moje trzynaste absolutorium. Projektów budżetu i sprawozdań finansowych, sporządzonych przez panią skarbnik było 28. Myślę, że najlepszą decyzją podjętą przez mojego poprzednika, było powołanie pani Teresy Występskiej na skarbnika Gminy Kiszkowo. Chciałbym podziękować jej za to ostanie złożone sprawozdanie finansowe – powiedział wójt T. Bąkowski.
Na obradach przyjęto uchwałę, na mocy której z dniem 10 maja 2019 roku odwołana zostanie Teresa Występska ze stanowiska Skarbnika Gminy Kiszkowo. – Byłam skarbnikiem 28 lat. Chciałam podziękować za współpracę; przede wszystkim radzie gminy z przewodniczącym na czele. Głównie chciałam podziękować komisji rewizyjnej i jej członkom. Tak naprawdę z nimi najwięcej pracowałam. Uważam, że współpraca układała się bardzo dobrze. Radni pracujący w tej komisji to osoby z dużą wiedzą i zaangażowaniem. Poza tym, chciałam podziękować sołtysom. Fundusz Sołecki to zadanie trudne nie tylko dla mnie, ale także dla państwa. Chciałam też podziękować panu wójtowi. Szefów miałam dużo. Byli różni, każdy był inny. Z obecnym szefem pracowałam najdłużej. Nie zawsze mieliśmy takie samo zdanie. Czasem musieliśmy ważyć, na co przeznaczyć pieniądze. W końcu dochodziliśmy do porozumienia. Przedstawialiśmy państwu projekty uchwał, zmian w budżecie tak, by wszyscy byli zadowoleni. Chciałam też podziękować kierownikom jednostek. Wiem, że tych pieniędzy zawsze było za mało. Tak to już jest w budżecie. Staraliśmy się, aby wszystkie zobowiązania regulować terminowo. Na samym końcu chciałam państwu życzyć na następne lata dużych budżetów, dużych dochodów bieżących i majątkowych. Po stronie wydatków dużych wydatków majątkowych, bo to rozwój gminy, zadowolenie, to coś co zostaje na lata. Chciałabym życzyć w miarę dużych dopuszczalnych wskaźników dla gminy, aby na koniec roku ta nadwyżka finansowa była w miarę, nie za duża nie za mała – dziękowała i żegnała się skarbnik T. Występska.
Następnie wójt zarekomendował na skarbnika Magdalenę Wilkosz. – Jest to osoba, która w naszej ocenie jest przygotowana do pełnienia tej funkcji. Pod względem merytorycznym i prawnym. Jestem przekonany, że w tej pracy z radą, komisjami, sołtysami, ta współpraca będzie na równie wysokim poziomie – zaznaczył wójt T. Bąkowski. – Zapewne większość państwa już mnie zna, ale chciałabym kilka słów o sobie powiedzieć. Nazywam się Magdalena Wilkosz. Od 17 lat pracuję w Urzędzie Gminy w Kiszkowie w księgowości, pod czujnym okiem pani skarbnik. Od 8 lat jestem główną księgową. Mam nadzieję, że wiedza i zdobyte doświadczenie pozwoli mi dobrze pełnić funkcję skarbnika, utrzymywać ten budżet w tak dobrej kondycji jak do tej pory. Chciałabym jej w tym miejscu podziękować za wszystkie rady, za pomoc i prosić, aby jak najdłużej służyła mi dobrą radą, bo wiem, że nie raz będę jej potrzebować. Panu wójtowi dziękuję za zaufanie i zaproponowanie mi tego stanowiska – powiedziała nowa skarbnik Magdalena Wilkosz. (obk)