Shadow

Wota już w gablotach

W kościele Ojców Franciszkanów w Gnieźnie pod przewodnictwem arcybiskupa Wojciecha Polaka – metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski odprawiona została dziękczynna msza święta z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości zostały przekazane i poświęcone ordery, odznaczenia oraz medale ofiarowane jako wotum wdzięczności Matce Bożej Pocieszenia – Pani Gniezna przez społeczeństwo Gniezna, mieszkańców regionu i organizacje społeczne.
Podczas mszy świętej rys historyczny przedstawił Robert Gaweł. Przekazano i poświęcono także wota. Wcześniej, przed mszą w koncercie pieśni patriotycznych swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie Szkoły Muzycznej, a na koniec wystąpiła orkiestra wojskowa. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem przyjęli: prymas Polski Wojciech Polak, Zbigniew Hoffman, ówczesny wojewoda wielkopolski, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński oraz Tomasz Budasz, prezydent Gniezna. – Zbieranie wotów rozpoczęliśmy latem ubiegłego roku i trwało to właściwie do dnia tej uroczystości. Przekazywały je osoby prywatne, ale też instytucje i organizacje społeczne.Wota dziękczynne były oddawane między innymi za odzyskanie przez Polskę niepodległości. To ordery i medale państwowe i resortowe, medale i odznaki pamiątkowe. Ta akcja będzie trwała, a inicjatywa jest otwarta. Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP wyróżnił kilku strzelców aktami nominacyjnymi. Te akty zostały odczytane w świątyni. Dziękuję prymasowi Polski za przewodniczenie w tej uroczystej mszy świętej, włodarzom województwa, powiatu i miasta, Tadeuszowi Lechowi Krepsowi, przewodniczącemu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Misja Pojednania”, Marlenie Przybyłowicz, miejskiemu konserwatorowi zabytków, Andrzejowi Mikołajczakowi, właścicielowi stolarni w Niechanowie, który profesjonalnie wykonał gabloty wotywne, a szczególnie ojcu Zenonowi Garusowi, proboszczowi Parafii Wniebowzięcia NMP za współorganizację przedsięwzięcia oraz inicjatorce tej historycznej inicjatywy Zofii Gąsiorek, a także Robertowi Gawłowi za przedstawienie rocznicowego rysu historycznego. Osobne podziękowania dla Zarządu Głównego Związku Żołnierzy WP i Koła Ziemi Gnieźnieńskiej ZŻWP – wyliczał pułkownik ZS „Strzelec” Waldemar Serocki, dowódca Okręgu Wielkopolskiego ZS „Strzelec” RP w Gnieźnie. (jw)