Shadow

Wręczono medal i patronaty

W środę, 10 kwietnia z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej odbyło uroczyste posiedzenie Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie. Głównym punktem spotkania było wręczenie Medalu Honorowego Gminy Trzemeszno Mirosławowi Myślińskiemu – prezesowi Zarządu Oddziału Bydgoskiego Związku Sybiraków. Medal ten przyznała uchwałą Rada Miejska Trzemeszna 27 marca tego roku.
Mirosław Myśliński urodził się 17 sierpnia 1928 r. w Augustowie, 13 kwietnia 1940 r. wraz z rodziną został deportowany do ZSRR. Do Polski wrócił w 1946 r. Od 1996 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy. Jest członkiem zarządu bydgoskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego ps. Grot. Był członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego (od 2006 r. do jego likwidacji w 2017 roku). Organizator uroczystości upamiętniających deportacje Polaków, inicjator wielu znaków pamięci deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego na terenie województwa. Uczestnik spotkań z młodzieżą szkolną, autor wspomnień z Sybiru i informacji o działalności Związku Sybiraków, Oddział w Bydgoszczy w publikacji Związku Sybiraków, Oddział w Łodzi „My Sybiracy” nr 21/2010 r. Jeden z inicjatorów nadania Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy imienia Sybiraków (w 2014 r.).
Mirosław Myśliński od kilkunastu lat będąc w zażyłych relacjach z Edwardem Drozdem z Ostrowitego – także członkiem Związku Sybiraków współpracuje z Gminą Trzemeszno w obszarze upamiętnienia prawdy o tragedii Polaków deportowanych w latach 1940-1941 na Sybir i wschodnie tereny sowieckiej Rosji. To z inicjatywy Edwarda Drozda przy wielkiej życzliwości prezesa Myślińskiego, Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie uhonorował kilkanaście osób z terenu Gminy Trzemeszno honorową odznaką sybiraka. – Pan Myśliński wielokrotnie bywał na uroczystościach patriotycznych w Gminie Trzemeszno podnosząc swoją obecnością rangę tym wydarzeniom. Swoje doświadczenia z pobytu u nas później relacjonował i w życzliwym przekazie budował bardzo korzystny wizerunek Gminy Trzemeszno na zewnątrz – napisano w uzasadnieniu do uchwały.
Dariusz Jankowski, przewodniczący komitetu wręczył podczas spotkania akty nadania patronatów i tytułów opiekuna miejsc pamięci narodowej. Patronaty nadano: Radzie Miejskiej Trzemeszna – nad Mauzoleum Powstańców Wielkopolskich oraz Obeliskiem poświęconym Jędrzejowi Moraczewskiemu; Hufcowi ZHP Trzemeszno im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 – nad Pomnikiem Monte Cassino; Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie nad tablicą poświęconą Hipolitowi Cegielskiemu w Ławkach; Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie – nad miejscami pamięci zlokalizowanymi na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie; Sołectwu Trzemżal – nad obeliskiem poświęconym pamięci mjr Mieczysława Palucha w Trzemżalu; Katolickiemu Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Trzemesznie – nad obeliskiem poświęconym św. Wojciechowi.
Tytuł opiekuna miejsc pamięci narodowej otrzymali: Koło Miejsko-Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Trzemesznie – nad obeliskiem poświęconym Poległym Męczennikom Więzień, Łagrów i Zesłania oraz Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich; Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie – nad obeliskiem w Kociniu; Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. – nad Pomnikiem Drogowców. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w Trzemżalu – nad obeliskiem poświęconym pamięci mjr Mieczysława Palucha w Trzemżalu; Zarząd Osiedla nr 2 w Trzemesznie – nad obeliskiem poświęconym św. Wojciechowi.
Na zakończenie uroczystości uczestnicy udali się na cmentarz parafialny, aby złożyć kwiaty przy Pomniku Zbiorowej Mogile Powstańców Wiosny Ludów 1848 r. w 171. rocznicę bitwy w Trzemesznie.
RENATA PAŁUCKA