Shadow

Wrócili do szkoły po pięćdziesięciu latach


Na początku czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Trzemesznie im. Michała Kosmowskiego odbyło się spotkanie maturzystów z 1967 roku. Pół wieku, to sporo czasu nic więc dziwnego, że dawni koledzy i koleżanki z trudem rozpoznawali się na szkolnym korytarzu.
Na jubileuszowy zjazd przyjechało 18 osób. – Nasza klasa z różnymi wyjątkami liczyła 40 osób, niektóre niestety, już nie żyją, zaledwie do kilku nie udało mi się dotrzeć, natomiast pozostali stawili się w komplecie, co mnie bardzo cieszy – mówi Adam Morawski, organizator zjazdu. Podczas swojej czteroletniej nauki klasa ta miała aż trzech wychowawców, byli to kolejno*: **Stanisław Bubień, Teresa Ławicka – Walter***i***Stanisława Szymańska, która także odwiedziła swoich wychowanków. Na zjazd przybyli także nauczyciele:****Anna Mackiewicz*,***Władysław Dereziński i Bolesław Święciechowski*. Spotkanie rozpoczęto od zwiedzania szkoły, począwszy od izby tradycji. Następnie maturzyści uczestniczyli we mszy świętej w pobliskiej bazylice, którą odprawił w intencji swych kolegów ze szkolnej ławy ksiądz Zenon Lewandowski, proboszcz mogileńskiej fary. Wzruszającym momentem było wypuszczenie**gołębi pokoju na dziedzińcu bazyliki. Absolwenci odwiedzili także cmentarz parafialny, gdzie złożyli kwiaty na grobach nauczycieli. Ponieważ wśród uczestników zjazdu nie zabrakło absolwentów, którzy mieszkali w internacie w czasie nauki w trzemeszeńskim liceum, postanowiono odwiedzić także i ten budynek. Obecnie znajduje się w nim Zespół Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu”. Po emocjonującym zwiedzaniu absolwenci spotkali się w restauracji*„*Magnolia”, gdzie mogli podzielić się swoimi wrażeniami i wspomnieniami. (kar)