Shadow

Wrzesiński samorząd zapewnia przewóz samochodem do lekarza lub urzędu seniorom i osobom niepełnosprawnym

Osoby potrzebujące z terenu gminy Września o ograniczonej mobilności, mogą liczyć na wsparcie lokalnego samorządu. Dzięki grantowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, specjalistyczny samochód świadczy usługę transportową w systemie door-to-door.
Od 2 sierpnia na terenie gminy Września świadczona jest usługa transportowa door-to-door. To efekt współfinansowanego z Unii Europejskiej grantu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Dzięki uczestnictwu w projekcie, osoby od 75. roku życia, osoby pełnoletnie poniżej 75. roku życia (w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym w zakresie schorzeń narządu ruchu, chorób neurologicznych i/lub schorzeń narządu wzroku) oraz osoby, które ukończyły 18. rok życia i wymagają wsparcia w zakresie mobilności (są to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – lub równoważne, jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia) – mogą uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni uprawniającą do przejazdu kartę. Dzięki niej, 2 razy w miesiącu przysługuje osobie uprawnionej bezpłatny przewóz w celu dotarcia do instytucji, urzędów, ośrodków zdrowia na wizyty lekarskie (w ramach NFZ i wizyt prywatnych), a także gabinetów rehabilitacji i poradni uzależnień.
Transport możliwy jest z jednodniowym wyprzedzeniem zgłoszenia, a przejazdy realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. Projekt trwa do 30 września 2022 roku. Jeśli spotka się on z zainteresowaniem i zostanie pozytywnie oceniony przez ministerstwa go organizujące, będzie prawdopodobnie kontynuowany. Gmina Września znalazła się wśród 150 samorządów, które biorą udział w świadczeniu takich przewozów. (ak)