Shadow

Wrzesińskiego kierowcy portret własny


To najwięcej śmiertelnych zdarzeń na lokalnych drogach od 3 lat. Jak informują policjanci, wpływ na to ma nie tylko brawura, ale także znaczny wzrost natężenie ruchu związany z kolejnymi inwestycjami przemysłowymi w gminie Września.
Rok 2016 to 735 zdarzeń drogowych, w tym 675 kolizji i 60 wypadków, w których śmierć na miejscu poniosło 10 osób. Czyli statystycznie, co 10 wypadek zdarzający się na drogach dozorowanych przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni był śmiertelny. W wypadkach rany odniosły także 64 osoby. Jak informuje *sierż. Adam Wojciński, oficer prasowy wrzesińskiej komendy problemem jest duże i zwiększające się natężenie ruchu, gdyż we Wrześni przeprowadzana jest inwestycja budowy fabryki Volkswagena. – Prowadzone akcje prewencyjne w zakresie ruchu drogowego „Prędkość” są przez nas stanowczo egzekwowane. Niestety, cały czas nakładamy mandaty, czyli wniosek jest taki, że kierowcy ciągle nie stosują się do ograniczeń i zasad ruchu drogowego, a pragnę przypomnieć, że istnieje przepis, który umożliwia nam zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdem, jeśli kierowca w terenie zabudowanym przekroczy maksymalną prędkość o 50 km/h. Z tego prawa także korzystamy – wyjaśnia sierżant. Jak wynika z policyjnych statystyk, kierowcom – piratom drogowym, dla których ograniczenia prędkości nie są problemem, odebrano w 2016 roku 40 uprawnień. – W 2016 roku zatrzymaliśmy także 69 nietrzeźwych kierowców, w tym są osoby „po spożyciu alkoholu”, „nietrzeźwi” oraz „po spożyciu środków odurzających” – dodaje rzecznik wrzesińskiej policji. *
*Od lat najniebezpieczniejszymi ulicami, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe są ulice: Wrocławska, Kościuszki, Słowackiego, Gnieźnieńska, Paderewskiego, Daszyńskiego i Kaliska, ale najwięcej kolizji w ubiegłym roku zanotowano na ulicy Wrocławskiej. Największe problemy kierowcy poruszający się po drogach Wrześni i gminy mieli z prawidłowym wyprzedzaniem, nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu, z utrzymaniem dopuszczalnej prędkości i zachowaniem bezpiecznej odległości. W tych wykroczeniach ostatni rok przyniósł wzrost zdarzeń. Czarne dla wrzesińskich dróg były miesiące sierpień, wrzesień i grudzień, gdzie liczba zdarzeń była najwyższa, ale zdecydowanie najtragiczniejszy był sierpień, kiedy życie w wypadkach straciły aż trzy osoby. W 2016 roku mniej niebezpieczna była autostrada A2 na wrzesińskim odcinku, ale bardzo niebezpieczne były drogi K-92, K-15 i W-442. Szczególnie dużo zdarzeń drogowych przynosił w kalendarzu piątek, czyli początek weekendu, wypoczynku i wypraw samochodowych. *
*Przy okazji rozmowy sierż. Wojciński zachęca wszystkich mieszkańców regionu wrzesińskiego do zgłaszania zdarzeń i wykroczeń za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń. – Na terenie naszego powiatu ten system działa od września zeszłego roku i przynosi oczekiwane efekty. Ludzie jeżeli zauważą coś niepokojącego w rejonie, w którym mieszkają, lub przez który przejeżdżają, zaznaczają je na mapie w internecie, a wszystkie sygnały są przez naszych policjantów i miejscowego koordynatora weryfikowane i przekazywane do odpowiednich służb, np. ruchu drogowego, prewencji lub kryminalnego – wyjaśnia łatwość tego narzędzia policjant, choć jak wynika z pierwszych podsumowań działania systemu, nie każdy podchodzi to tego komfortowego narzędzia poważnie albo robi to nie do końca zasadnie. W ubiegłym roku w 4 miesiące funkcjonowania systemu zgłoszono za jego pomocą 258 zdarzeń, ale po weryfikacji zasadne były tylko 33 przypadki, głównie z zakresu *zagrożenia dotyczącego wykroczeń drogowych tj. nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości, złej organizacji ruchu drogowego.*(ak)*
**