Shadow

Września będzie mieć drugi elektryczny autobus miejski

Choć Września nie ma rozbudowanej publicznej komunikacji zbiorowej, to jednak rozrastające się na terenie miasta osiedla oraz tysiące pracowników przyjeżdżających tutaj codziennie do licznych zakładów przemysłowych, powodują rosnące zainteresowanie jedynym miejskim autobusem. Jednak nie porusza się on po liniach komunikacyjnych – jak ma to miejsce w innych miastach, ale po dwóch pętlach. Niebawem dołączy do niego kolejny zeroemisyjny pojazd.
 Obsługiwana przez jedyny elektryczny autobus wrzesińska komunikacja publiczna, jest bezpłatna. Sam zeroemisyjny pojazd mógł pojawić się na ulicach miasta dzięki wsparciu unijnych środków. Zakupiono go w 2018 roku i od tego czasu jeździ on obsługując dwie pętle – „małą” i „dużą”. Są to linie okrężne, które swój początek biorą przed dworcem kolejowym. Do tej pory opozycja w Radzie Miejskiej apelowała do burmistrza miasta i gminy o zakup drugiego autobusu elektrycznego i rozwój własnego systemu miejskiej komunikacji, rozszerzonego o inne części gminy silnie powiązane z samym miastem. Do tej pory burmistrz nie podejmował w tym zakresie wiążących obietnic, jednak w ostatnim naborze w programie „Zielony Transport Publiczny”, który realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), projekt miasta znalazł się na 57. miejscu listy rankingowej. Oznacza to zielone światło na podjęcie negocjacji z rządową agencją w sprawie uzyskania od niej dofinansowania na kupno pojazdu. Września chce dzięki środkom funduszu zakupić drugi elektryczny autobus. Całość projektu, wraz z infrastrukturą do ładowania autobusu, ma kosztować 2,7 mln złotych, z czego NFOŚiGW przekazałby w formie dotacji gminie 1,2 mln złotych, a prawie milion złotych udzieliłby samorządowi w ramach pożyczki. (ak)