Shadow

Września dofinansuje remonty kolejnych zabytków

Zaledwie ponad rok temu Września przyjęła uchwałę umożliwiającą dofinansowanie prac rewitalizacyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Niedawno radni miejscy zdecydowali o przekazaniu kolejnych środków na ratowanie ważnych dla regionu obiektów. Dzięki pracy społeczników, nie opuści Wrześni najprawdopodobniej także zabytkowy żuraw wodny.
Do końca lutego 2017 roku Września nie dotowała z własnego budżetu prac konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych, przeprowadzanych na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Września. Dopiero wniosek stowarzyszenia Projekt Września skierowany do radnych przyniósł spodziewany efekt. W lutym 2017 roku radni zobowiązali burmistrza do znalezienia w budżecie środków i rokroczne dofinansowanie remontów. Społecznicy ze stowarzyszenia apelują także o to, by pomóc ratować wrzesińskie zabytki np. przez zwolnienia z płacenia podatku od nieruchomości przez właścicieli takich nieruchomości. Społeczna kontrola stowarzyszenia zdaje się przynosić wymierne efekty. Projekt Września od 3 lat piastuje funkcję społecznego opiekuna zabytków, monitoruje także, w jakim stanie są budynki zwolnione z podatku od nieruchomości, bo w ocenie członków stowarzyszenia zdarzało się, że zwalniano z opłat obiekty w fatalnym stanie technicznym, które ulegają ciągłej degradacji. Ważna jest tutaj także współpraca z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Jednym z efektów tej współpracy jest wpisanie do rejestru zabytków przez WWKZ zabytkowego żurawia wodnego, który ulokowany na stacji kolejowej we Wrześni. Ten przykład inżynierii przed laty napełniał skrzynie wodne i tendry parowozów. PKP zdecydowała się przeznaczyć go na upiększenie powstającego w Poznaniu „Parku Rataje”, który przyjmie ekspozycję techniki kolejnictwa. Po interwencji stowarzyszenia w WWKZ nie opuści on już Wrześni i prawdopodobnie zostanie przeniesiony do ekspozycji kolejki wąskotorowej przy ulicy Kaliskiej.
Podczas sesji Rady Miejskiej we Wrześni 28 marca radni zadecydowali o przeznaczeniu kolejnych środków na remonty zabytkowych obiektów: 50 tys. zł. przeznaczono na kontynuację prac budowlanych w pałacu na Opieszynie, które polegają na rozbudowie, przebudowie i modernizacji zabytku; 10 tys. zł przeznaczonych zostanie na ratowanie drzwi bocznych zewnętrznych w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, a 8 tys. posłuży renowacji okna witrażowego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach. W poprzednim naborze z budżetu miasta dofinansowano remont dachu wieży kościoła farnego we Wrześni, renowację wnętrza kościółka na Lipówce i dofinansowano remont pałacu na Opieszynie.ALEKSANDER KARWOWSKI