Shadow

Września: inwestycje drogowe. Budowa ulicy Pilskiej z dofinansowaniem

Ponad milion złotych otrzymała Września na finansowanie budowy ulicy Pilskiej. Ten prawie kilometrowy odcinek nowej drogi połączy ulice Wrocławską i Kaliską. Dzięki niej mieszkańcy miasta nie będą musieli korzystać z drogi krajowej nr 92. Niebawem mają także zniknąć w mieście trzy przejazdy kolejowe.
Budowana obecnie ulica Pilska znajduje się w południowej części miasta i biegnie równolegle do ulicy Objazdowej, będącej częścią obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 92, tzw. „starej dwójki”. Połączy ona ulicę Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską. Dzięki niej wygodniejszy dostęp uzyska osiedle deweloperskie przy samej ulicy Pilskiej oraz bloki przy ulicy Fromborskiej. Droga powstaje w śladzie dawnej bocznicy kolejowej, będzie posiadać ścieżkę pieszo-rowerową, oddzieloną od jezdni zielenią. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 557 958 zł, a dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej opiewa na 1 180 752 zł. Umowę na dofinansowanie z Tomaszem Kałużnym, burmistrzem Wrześni, podpisał 25 września w Urzędzie Wojewódzkim Zbigniew Hoffman, wojewoda wielkopolski. Inwestycja ma zostać oddana do użytku do końca roku. Urząd Miejski we Wrześni szuka także projektanta, który wykona dokumentację techniczną i przeprowadzi inwestycję polegającą na likwidacji trzech przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie miasta. Chodzi o dwa przejazdy w ciągu ulicy Działkowców oraz jeden – w ciągu szosy Witkowskiej. Inwestycja będzie realizowana w związku z rewitalizacją szlaków kolejowych. Samochody znikną z przejazdów kolejowych w ulicy Działkowców. Tam z ulicami krzyżują się linie kolejowe do Gniezna i Jarocina oraz linia do Podstolic. W zamian powstaną w miejscu przejazdów dwa tunele dla pieszych i rowerzystów o łącznej szerokości 3 metrów i wysokości 2,5 metra. Prowadzić będą do nich pochylnie. Inwestycja ma być oddana do użytku do końca marca 2018 roku. Skrzyżowanie drogowe ulicy szosa Witkowska z linią kolejową nr 3 (Poznań-Warszawa) ma być zlikwidowane do 15 grudnia bieżącego roku. Tutaj nie jest przewidywane utworzenie podziemnego przejścia w stronę Gutowa Małego. (ak)