Shadow

Września jest A+


Według Agencji Ratingowej INC Gmina Września jest bardziej wiarygodna finansowo niż Gminy Bełchatów, Police czy miasta Gdynia i Poznań. Ocena „A+” to legitymacja dla przyszłych inwestorów i sektora bankowego, że gmina posiada stabilne podstawy finansowe w perspektywie długoterminowej. To ważne w kontekście planowanych przez gminę inwestycji i dalszego rozwoju.
O badanie ratingowe swoich finansów zwróciła się do agencji INC Rating sama gmina. Taka ocena jest ważną i jednoznaczną opinią niezależnego podmiotu, którego analitycy prześwietlają budżet, do zachęcenia przyszłych inwestorów oraz łatwiejszego prowadzenia rozmów z bankami w kwestii zaciągania zobowiązań w przyszłości, oczywiście tylko w przypadku, gdy analizy będą pomyślne. Przy badaniu oceniana jest rzetelność samorządu w prowadzeniu polityki finansowej czy prognozowanie jego sytuacji w przyszłości. To swoisty glejt pokazujący, że z finansami Wrześni jest wszystko w porządku i że gmina jest zdolna do zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych. – To bardzo wysoka ocena – cieszy się Karol Nowak, zastępca burmistrza Wrześni. – Mamy stabilną sytuację budżetu naszej gminy i to dotyczy także jednostek powiązanych z tym budżetem, czyli spółek należących do gminy. Ten rating jest o tyle istotny, że daje nam lepszą pozycję do ewentualnych negocjacji w przypadku zaciągania kolejnych zobowiązań. Przystąpiliśmy do działań służących budowie obwodnicy miasta, bo chcemy poprawić układ komunikacyjny, jednak są to inwestycje, których wartość sięga kilkudziesięciu milionów złotych. Przy takich inwestycjach, które będzie trzeba wykonać w krótkim czasie za ogromne pieniądze, musimy się posiłkować środkami zewnętrznymi, jak obligacje lub przez kredytowanie – mówi wiceburmistrz zwracając uwagę na ogromne zadanie, którym będzie współfinansowanie budowy nowej obwodnicy miasta, między Sokołowem i Obłaczkowem. – To sztandarowy projekt, który przewija się w rozmowach, negocjacjach od lat – przyznaje. Samorządy gminny i powiatowy sfinansowałyby budowę odcinka drogi między Sokołowem, a drogą wojewódzką nr 92. Kolejny etap budowy wziąłby na siebie samorząd województwa, który sfinansowałby budowę odcinka, od okolic Bierzglinka, do drogi krajowej nr 15 już za Wrześnią. Trzy samorządy przygotowują się do tej inwestycji, gdyż mimo wielu zabiegów ani rząd, ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, której droga krajowa nr 15 przebiega przez centrum Wrześni, nie planują wyprowadzenia ruchu poza miasto. – Dzięki ratingowi, który mówi jasno, że mamy dobrą sytuację finansową, że gmina jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań i inwestować środki w takie inwestycje, możemy potencjalnie pożyczyć te pieniądze taniej – mówi Karol Nowak, ale jednocześnie przestrzega przed hurraoptymizem. – To nie oznacza, że gminę stać na wszystko, bo oczywiście ten rating o tym nie mówi. Mówi o tym, w jaki sposób prowadzone są finanse gminy – podkreśla.
Jak zauważają analitycy firmy INC, mimo wydatkowania w ostatnich pięciu latach przez gminę na inwestycje 116 mln zł., poziom długu gminy jest niższy niż przed pięciu laty o 5 mln zł. Dochody bieżące Wrześni w latach 2012-2017 wzrastały ze 104,36 mln zł. w 2012 roku do 174,15 mln zł w roku 2017.
ALEKSANDER KARWOWSKI