Shadow

„Września nie boi się reformy edukacji”


Bezproblemowo przebiegły przygotowania Wrześni do dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, co rokuje brak perturbacji związanych z planowanym na wrzesień wygaszaniem gimnazjów. Czy mimo wszystko nauczyciele i uczniowie mają się czego obawiać?
Przygotowany przez magistrat projekt zmian nie wywołał żadnej paniki ani społecznego niezadowolenia, co miało miejsce w innych samorządach. Jak informuje Artur Mokracki, zastępca burmistrza Wrześni odpowiedzialny za edukację, przygotowania do zmierzenia się z założeniami reformy trwały już od czasu pierwszych zapowiedzi zmian wygłaszanych przez minister edukacji. Dzięki temu urzędnicy mieli więcej czasu na przyjrzenie się obecnej sieci szkół i przemyślenie, jak najrozsądniej przeprowadzić reformę, gdy pod jej projektem złoży swój podpis prezydent Andrzej Duda oficjalnie ją legitymizując. – Udało nam się to sprawnie zrobić – mówi o przygotowaniach Artur Mokracki. – Przez 25 lat cały czas na bieżąco była oświata reformowana. Udało nam się już wcześniej zlikwidować szkoły, w których było bardzo mało dzieci. Większość naszych szkół to Zespoły Szkół, czyli przechodzenie w szkoły ośmioklasowe nie powoduje żadnych zmian, ani obwodów, ani ich lokalizacji, ani sieci szkół. Mamy jedynie jedno samodzielne gimnazjum, ale ono już de facto było Zespołem, bo część tego gimnazjum zajęła szkoła podstawowa. Obie są w odległości 300 metrów od siebie, więc je połączymy i w jednej będzie nauczanie początkowe, a w drugiej od klasy IV – VIII, czyli tak, jak to ma miejsce obecnie – mówi zastępca burmistrza.
Problemów nie przysporzyło magistratowi także przygotowanie obwodów szkół. – Obwody się nie zmieniają, tylko w wypadku dwóch szkół zlokalizowanych blisko siebie, gdzie obecnie jest Zespół Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Te szkoły miały różne obwody. Szkoła podstawowa miała mały obwód, a gimnazjum duży, obejmujący szkoły nr 3 i 1 i z części szkoły nr 1 przesunęliśmy jedno osiedle do szkoły nr 3. To wszystko na odcinku zaledwie 300 metrów – podkreśla A. Mokracki. Co z nauczycielami? Jak zapewnia zastępca burmistrza, mogą oni spać spokojnie. – W związku z tymi zmianami robiliśmy analizy, po których widzimy, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkim nauczycielom pracę. Najtrudniej będzie z nauczycielami języka niemieckiego, bo ten język był wykładany w gimnazjum, czyli trzech rocznikach, a teraz odbywać się będzie w dwóch rocznikach. To może być problem, ale za dwa lata pójdą dwa roczniki do szkół średnich i tam jest zwiększona liczba godzin języka niemieckiego, więc tam spokojnie znajdują zatrudnienie – zapewnia i podkreśla: – Reformy się nie boimy, mamy wszystko przygotowane i nawet na wcześniejszych komisjach rady miasta i gminy nie było żadnych problemów, protestów. Jest to wynikiem także tego, że spotykaliśmy się z nauczycielami, związkami zawodowymi i kuratorium, więc na każdym etapie uzyskiwaliśmy informacje, wskazówki, pomoc, tak by to zrobić najlepiej z korzyścią dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
W związku z przyjęciem przez Radę Miasta i Gminy Września stosowanej uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, edukacyjnie teren miasta i gminy będzie wyglądał następująco: Samorządowe Szkoły Podstawowe nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni (ul. Szkolna 1), nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (ul. Kościuszki 24) oraz nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni (ul. Batorego 8) przekształcają się w szkoły ośmioletnie, natomiast Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni (ul. Batorego 8) włącza się do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II (znajdującej się po sąsiedzku). Gimnazjum to zostanie wygaszone 31 sierpnia 2017 roku. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie i Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie będą kształcić w systemie ośmioletnim. Zespół Szkół nr 1 we Wrześni,**w skład którego wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI oraz Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII, gimnazjum zostanie wygaszone 31 sierpnia 2017 roku. Podobne przekształcenie czeka Zespół Szkół w Marzeninie, Zespół Szkół w Nowym Folwarku, Zespół Szkół w Otocznej, natomiast Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni przekształci się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy VII-VIII.
Jak podkreśla burmistrz Tomasz Kałużny, Gmina Września zapewnia wszystkim uczniom z terenu gminy odpowiednie warunki realizacji obowiązku szkolnego. W oparciu o prognozowaną liczbę uczniów zaplanowano ilość i wielkość oddziałów, którym zabezpiecza się odpowiednią bazę lokalową pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z planami nauczania. Wszystkie szkoły dysponują pomieszczeniami w liczbie wystarczającej na organizację zajęć przy zachowaniu jednozmianowości. Zmiany związane z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego nie wywołują potrzeby wprowadzania zmian w systemie dowożenia uczniów do szkół w latach 2017/2018 oraz 2018/2019. Natomiast od 1 września 2019 r. przestanie funkcjonować dowożenie uczniów z Kaczanowa i Chwalibogowa do Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Gmina Września zapewnia uczniom bezpłatny transport autobusem i opiekę w czasie przewozu. Natomiast opieka nad uczniami oczekującymi na rozpoczęcie zajęć bądź na autobus powrotny organizowana jest przez szkoły.
ALEKSANDER KARWOWSKI