Shadow

Września otwiera targowisko i proponuje obniżkę czynszu dla najemców miejskich lokali usługowych

Szereg ułatwień i umorzeń ma pomóc przetrwać wrzesińskim podmiotom gospodarczym w czasie ciężkiego okresu zastopowania gospodarki. Pandemia koronawirusa i wyłączenie przez nią niektórych sektorów codziennego życia, było prawdziwym „tąpnięciem” w życiu wielu małych firm.
Jak zapewnia wrzesiński ratusz, przez minione dni analizowano w urzędzie jakie reperkusje dotknęły lokalnych przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale usługowe z miejskiego zasobu. Tych obecnie jest 46 (biura – 10 lokali, sklepy odzieżowe – 5, sklepy spożywcze – 4, inne sklepy – 2, gastronomia – 2, usługi medyczne – 3, usługi fryzjerskie – 3, usługi krawieckie – 3, inne usługi – 4, inne pomieszczenia – 10). Jak wynika z wyliczeń, to zaledwie 3% wszystkich lokali usługowo-handlowych w mieście i gminie. „Zmniejszenie czynszu w lokalach gminnych ma marginalny wpływ na poprawę sytuacji firm usługowo-handlowych we Wrześni” – zauważ magistrat w komunikacie, jednak mimo to, zaoferował najemcom obniżenie stawki czynszu, ale nie wszystkim w takiej samej skali. „Wyodrębniliśmy trzy grupy przedsiębiorców: firmy, które nie mogły prowadzić działalności z powodu obowiązywania częściowego lub całkowitego zakazu; firmy, których obroty istotnie spadły z powodu epidemii, choć formalnie mogły prowadzić swoją działalność; firmy, których sytuacja nie uległa istotnemu pogorszeniu. W ostatnich dniach marca skierowaliśmy pierwsze propozycje obniżenia czynszu aż o 95% do tych przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić działalności ze względu na wprowadzone zakazy np. gastronomia i usługi fryzjerskie. Przedsiębiorcom, których obroty spadły o co najmniej 30% zaproponowaliśmy obniżkę czynszu o 50%, np. sklepom odzieżowym, pracowniom krawieckim, punktom usługowym” – opisują urzędnicy. Korzystanie z obniżek nie cieszy się jak na razie zbyt dużym zainteresowaniem. Do 29 kwietnia wnioski złożyło zaledwie 12 podmiotów, a 8 dalszych wyraziło taką wolę.
Od 17 marca nieczynne było miejskie targowisko przy ul. Kościuszki, jednak decyzją władz zostanie ono otwarte ponownie 7 maja. Na ten czas handlujący zostali zwolnieni z opłaty targowej. Kupujący i sprzedający będą jednak musieli dostosować się do zasad bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiologiczną w kraju: zakrywania nosa i ust, noszenia podczas zakupu towarów rękawiczek jednorazowych, zachowania bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry), handlujący zobowiązani są także do dezynfekowania stanowiska kasowego. W tym samym czasie na terenie targowiska może przebywać ograniczona liczba kupujących tj. 4 osoby na stoisko handlowe. Liczba osób wchodzących i wychodzących będzie kontrolowana przez administrację placu.
– Począwszy od marca pomagamy lokalnym przedsiębiorcom, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa – mówi Tomasz Kałużny, burmistrz Wrześni. – Przede wszystkim udzieliliśmy pomocy finansowej w postaci umorzenia do 95 % wysokości czynszu za lokale wynajmowane od gminy. Od ponad miesiąca rozpatrujemy także indywidualne prośby przedsiębiorców dotyczące płatności podatków lokalnych. Z uwagi na fakt, iż skutki epidemii są różne, do każdego takiego wniosku podchodzimy indywidualnie, badając kondycję finansową każdej z tych firm. Trzeba pamiętać, że pieniądze z podatków służą do zaspokajania potrzeb całej lokalnej społeczności. Wszyscy wiemy, że w związku z epidemią tych potrzeb nie ubywa. Nie chcemy zastanawiać się jak ratować budżet miasta: wyłączyć latarnie uliczne, czy przerwać budowę obwodnicy – zauważa gospodarz miasta. (ak)