Shadow

Wspaniały jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Żydowa

„Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów” – tak przed laty mawiał Andrew Carneige. Jednak słowami amerykańskiego przemysłowca można określić nie tylko sferę stricte przemysłową. Dziś cytat ten doskonale się sprawdza jako określenie funkcjonowania osób zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Żydowa, którzy od dwudziestu lat działają, by zarówno im, jak i ich współmieszkańcom, żyło się lepiej.
Towarzystwo Przyjaciół Żydowa (TPŻ) powstało w 1999 roku. Pomysłodawcą i założycielem organizacji był śp. Witold Konieczny, który został jednocześnie pierwszym prezesem. TPŻ miało za zadanie zrzeszać ludzi chcących pracować na rzecz rozwoju Żydowa – w sferze kulturalnej, sportowej i społecznej. Projektów i przedsięwzięć podejmowanych przez członków TPŻ jest mnóstwo, od działań środowiskowych i budowlanych, przez społeczne i charytatywne, po oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Rocznie jest to około dwudziestu wydarzeń, a większość z nich przybrało już charakter cykliczny, wśród nich m.in. akcje porządkowe, turnieje piłkarskie, wieczory wspomnień, pikniki, wycieczki krajoznawcze i spotkania okolicznościowe. Dzisiaj Towarzystwo Przyjaciół Żydowa zrzesza około stu członków, funkcję przewodniczącego stowarzyszenia pełni Jacek Siwka.
 W sobotę, 16 listopada w Domu Socjalnym w Żydowie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 20 – lecia działalności towarzystwa. Tego dnia nie zabrakło wspomnień, gratulacji, życzeń i – jak przystało na urodziny – symbolicznej lampki szampana oraz okolicznościowego tortu. Spotkanie poprowadził przewodniczący Jacek Siwka, który – przy pomocy prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Miłosza Nowickiego, członka zarządu TPŻ – przytoczył historię kształtowania się stowarzyszenia, opowiedział o imprezach i wydarzeniach organizowanych na przestrzeni dwudziestu lat, pokazał zdjęcia i wycinki z gazet, które utrwaliły niejedno spotkanie. Nie zabrakło także ciepłych słów o poprzednich prezesach TPŻ: założycielu śp. Witoldzie Koniecznym, Leszku Bone – dziś pełniącym funkcję członka komisji koleżeńskiej w TPŻ oraz Tadeuszu Szymanku, który obecnie jest burmistrzem Miasta i Gminy Czerniejewo. Podczas jubileuszowego spotkania Jacek Siwka dziękował wszystkim członkom i mieszkańcom za wkład i zaangażowanie w nieustający rozwój stowarzyszenia, za chęć działania i przychylność oraz za pomoc przy organizacji wydarzeń. Z gratulacjami i życzeniami wystąpili m.in. burmistrz Tadeusz Szymanek i wiceburmistrz Grażyna Kulpińska, poseł Tadeusz Tomaszewski, Danuta Winiarska – w imieniu Starosty Gnieźnieńskiego i jako radna w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbali: grająca na skrzypcach Izabela Pieronkiewicz, Chór Szpaki z Gniezna, a także miejscowy Chór Żydowianie. Ponadto z humorystycznym i nieco przewrotnym monologiem o „urokach” starości wystąpiła Halina Prusak, wieloletnia członkini, a obecnie zastępca przewodniczącego TPŻ. Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę, wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i wspólną zabawę przy muzyce serwowanej przez zespół „Ramzes”.
KINGA STRZELEC