Shadow

Wspaniały świat bajkowych ilustracji


Często niedoceniany, a jest ciekawym uzupełnieniem treści pisanej – rysunek książkowy. Najpiękniejsze polskie rysunki ilustrujące tysiące kart książek dla dzieci, zaprezentowane zostały na wystawie w „eSTeDe”.
Zazwyczaj to książka jest pierwszym zetknięciem dziecka ze sztuką, stąd ogromne starania wydawnictw, by zawartość bajek była najwyższej próby. To po obcowaniu dziecka nie tylko z treścią tekstu, często czytanego przez dorosłych, ale nade wszystko z rysunkami, uruchamia się bezkresną wyobraźnię. Dziś pięknie ilustruje książki np. wydawnictwo „Dwie Siostry”, ale jest to kontynuacja świetnej szkoły rysunku książkowego, która w Polsce funkcjonuje już kilkadziesiąt lat. Prace takich artystów jak Lutczyn, Butenko, Siemaszko, Stanny, Wilkoń, Boratyński, pomagały łatwiej przenieść się w świat bajki kilku pokoleniom Polaków. Dziś opasłe zbiory książkowych ilustracji dla dzieci przechowuje Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu i to właśnie z tej instytucji udało się pozyskać 110 rysunków, które zawisły na wystawie w Gnieźnie. – Kiedy dostałam przyjemność organizowania tej wystawy, to dopiero zauważyłam ile było świetnych ilustracji w latach 60., 70. i 80. – zauważa Marta Pacak, organizatorka wystawy z „eSTeDe”. – Teraz znowu wraca to wszystko, bo przeglądając współczesne książki dla dzieci można zauważyć mnóstwo pięknych ilustracji. BWA Zamość posiada największą w Polsce kolekcję dzieł wybitnych polskich dekoratorów kart książek dla dzieci, stąd bardzo łatwo natrafić na wystawie na obrazy, które powracają z przeszłości. Przybyli na wernisaż, z wyraźnym uśmiechem na ustach, przypominali sobie piękne rysunki, które namacalnie powracają z dzieciństwa. Także dzieci z zainteresowaniem odgadywały, które popularne bajki zostały zilustrowane na wiszących obrazach. Wystawa była czynna do 9 czerwca. (ak)