Shadow

Współdziałanie i docenianie. Podziękowania od burmistrza

-Ta historyczna data nie jest przypadkowa i wiąże się z pierwszymi, tajnymi i demokratycznymi wyborami do samorządu terytorialnego oraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Jest to święto osób, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz społeczności naszej gminy – powiedział Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo.
Dziękuję za współpracę radnym, sołtysom i radom sołeckim, przewodniczącym zarządów i zarządom osiedli, pracownikom samorządowym oraz tym wszystkim, którzy współdziałają z naszym samorządem. Życzę jednocześnie dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym, a Państwa zaangażowanie niech będzie zauważalne i doceniane przez naszych mieszkańców – powiedział Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo podczas sesji Rady Miejskiej Witkowa kilka dni temu zwracając się do przybyłych na uroczystą sesję m.in. z tej okazji. Uczestnicy spotkania obejrzeli przepiękny występ tematyczny składający się z tańców, śpiewu, wierszy i życzeń przygotowany przez nauczycielki z Przedszkola Miejskiego „Bajka w Witkowie”. Ponadto Marian Gadziński odebrał życzenia od delegacji sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz instytucji pozarządowych.
EWA SOCHA