Shadow

Wspólne działania dla czystego powietrza

*System monitorujący jakość powietrza na terenie Gniezna za pomocą sieci czujników we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a także nowe metody kontroli nielegalnego spalania odpadów, które zacznie stosować Straż Miejska to kolejne działania podejmowane przez Urząd Miejski w celu poprawy jakości powietrza. Wszystko po to, by jak najskuteczniej walczyć z niską emisją, a także informować mieszkańców o możliwych zagrożeniach.*
Walka z wszechobecnym zanieczyszczeniem powietrza wymaga informacji nie tylko na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza, ale także podawania wyników jego badania w czasie rzeczywistym oraz otrzymywania informacji z wielu punktów pomiarów jednocześnie.Z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, którego koordynatorem został dr Sławomir Binkowski, stworzył urządzenie pomiarowe Airbox, które bada najistotniejsze parametry jakości powietrza, czyli poziom stężenia pyłów PM 10 oraz PM 2,5. Autorem rozwiązania jest student PWSZ w Gnieźnie Bartosz Kołodziej. Urządzenie to może być wykorzystane zarówno stacjonarnie, jak i w sposób mobilny. Zostało ono przetestowane pod kątem prawidłowości wskazań w warunkach laboratoryjnych. Ustalono, że projekt będzie miał charakter pilotażowy i na terenie Gniezna zlokalizowanych zostanie pięć urządzeń stacjonarnych. Lokalizacja wszystkich urządzeń będzie widoczna w aplikacji internetowej. Wstępnie przyjęte lokalizacje to: budynek Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 8, PWSZ przy ul. Wyszyńskiego i PWSZ przy ul. Słowackiego. Jeśli system się sprawdzi, Miasto Gniezno rozważy jego rozbudowę do 10 punktów pomiarowych. – Stałe monitorowanie jakości powietrza wspomaga procesy decyzyjne w sprawie jego poprawy oraz buduje świadomość w społeczeństwie. W szczególności pozwoli skonstruować mapę zanieczyszczeń, wskaże obszary, na których należy skupić się w sposób szczególny, gdzie należy podjąć możliwie jak najpilniejsze działania zaradcze. W przypadku wystąpienia przekroczeń dla pyłu PM10 oraz pyłu PM 2.5 niewskazane jest także uprawianie sportów wymagających intensywnego wysiłku, a tym samym bardziej intensywnej wymiany powietrza – mówi Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta Gniezna. Każdy mieszkaniec Gniezna na stronie www.gniezno.eu będzie mógł sprawdzić jakość powietrza w swoim najbliższym otoczeniu w czasie rzeczywistym. Miasto Gniezno dofinansowało nowatorski projekt PESZ dotacją w wysokości 10 tys. zł. Na mocy upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Gniezna Straż Miejska ma możliwość wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Takie działania podejmowane są przez gnieźnieńskich funkcjonariuszy regularnie. To m.in. kontrole deklaracji śmieciowych, ale także, od ubiegłego roku, tzw. kontrole spalania. W 2017 roku, w okresie od stycznia do października, gnieźnieńska Straż Miejska dokonała 302 kontroli pod kątem spalania odpadów, z czego aż 46 zakończyło się nałożeniem mandatów. W tym sezonie grzewczym Straż Miejska została dodatkowo wyposażona w specjalny sprzęt, a przede wszystkim przeszła specjalistyczne szkolenie; 4 funkcjonariuszy otrzymało certyfikaty do pobierania próbek paleniskowych, a Miasto Gniezno podpisało umowę z certyfikowanym laboratorium na badanie próbek paleniskowych. Funkcjonariusz dokonujący takiej kontroli ma do dyspozycji specjalny pojemnik, do którego trafi popiół, który później zostanie poddany specjalistycznej ekspertyzie. Jak podkreśla Tomasz Francuszkiewicz, komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie kontrole strażników będą następowały tam, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie spalania odpadów niedozwolonych, czyli takich, jakie nie powinny trafiać do pieców w domach, firmach i instytucjach. Władze Miasta Gniezna apelują także do mieszkańców o informowanie o podejrzeniach nielegalnego spalania odpadów pod numerami telefonów: 61 424 10 50 lub 604 512 000. (obk)