Shadow

Wspólnymi siłami dla bezpieczeństwa

W ramach współpracy dwóch samorządów – Gminy i Miasta Witkowo oraz Gminy Niechanowo dofinansowano zakup radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Witkowie. Radiowóz kosztował ponad sto tysięcy złotych, a witkowscy i niechanowscy radni postanowili dołożyć po 20 tysięcy złotych.
Oficjalne przekazanie radiowozu odbyło się w obecności inspektora Przemysława Kozaneckiego, komendanta powiatowego policji w Gnieźnie, komisarza Rafała Chełmikowskiego, komendanta policji w Witkowie oraz Mariana Gadzińskiego, burmistrza Gminy i Miasta Witkowo i Szymona Robaszkiewicza, wójta Gminy Niechanowo. Nowy samochód poprawi warunki służby policjantów, co z pewnością przełoży się na jeszcze lepszą skuteczność ich działań, a co za tym idzie poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców obu gmin. Nie jest to pierwsza i mamy nadzieję, nie ostatnia pomoc finansowa dla witkowskiego komisariatu policji w Witkowie. Wcześniej pomoc finansowa dotyczyła m.in. zakupu alkotestów, narkotestów, samochodu policyjnego oraz remontów komisariatu policji. (es)