Shadow

Współpraca z dziesięcioletnią historią


W minionym tygodniu na terenie gminy i miasta Witkowo gościła kilkunastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Niemiec. Była to kolejna rewizyta, tym razem z okazji dziesięcioletniej współpracy. Uroczyste spotkanie wymiany polsko-niemieckiejodbyło się w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
Jest to już 21. spotkanie młodzieży Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie z uczniami Schule Am Dobrock z Cadenberge. Przez prawie dziesięć lat wzajemnych odwiedzin, w Polsce i Niemczech, wzięło w nich udział kilkuset uczniów, którzy każdego roku uczyli się języka niemieckiego i polskiego, zwiedzali swoje kraje, poznawali kulturę, ale przede wszystkim umacniali przyjaźń niemiecko-polską, nawiązując liczne znajomości. W uroczystej gali wzięli udział m.in. Karl-Heinz Linck, przewodniczący komitetu ds. współpracy z Gminą Witkowo oraz opiekunowie młodzieży niemieckiej: Julia Eickstadt i Fabia Rathjens, Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza oraz Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi, Stanisław Rajkowski, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i nauczyciele języka niemieckiego witkowskiego gimnazjum, Eliza Marcinkowska, Hanna Tyll – Kasprzyk i Anna Brząkowską, pod opieką których odbywają się wymiany i rozwija się wzajemna współpraca. Spotkanie było okazja do wręczenia odznaczeń i podziękowań. Wyróżnienie Ehrenplaktte dla osób lub grup zasłużonych dla polityki gminy, kultury, gospodarki, ochrony środowiska, oświaty, przyznane przez kapitułę miasta i landów Am Dobrock otrzymała Eliza Marcinkowska. Natomiast zaszczytne wyróżnienie, jakim jest statuetka Rycerza Wita, którą wręczali Marian Gadziński i Piotr Jóźwik, otrzymał Karl-Heinz Linck. Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na wspólne rozmowy przy okolicznościowym torcie. (es)