Shadow

Wspomnienia i podziękowania

{CAPTION}
Podczas ostatnich obrad w 2016 roku radni Rady Miejskiej Gminy Kłecko wypowiedzieli się jednogłośnie w sprawie budżetu na 2017 rok. Jednak nie zabrakło innych tematów podczas obrad. Najpierw władze kłeckiej gminy, burmistrz Adam Serwatka i przewodniczący rady Jan Borkowicz wręczyli Zbigniewowi Stajkowskiemu, członkowi Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej okolicznościowy grawerton z okazji 120 lat istnienia tego samorządu rolniczego i jubileuszu 20 lat od czasu reaktywacji WIR.
Burmistrz Adam Serwatka podziękował za te lata współpracy z kłecką gminą. – Nie mogliśmy być na obchodach tego jubileuszu z powodu odbioru przez nas jednej z ważnych inwestycji. Ta współpraca między samorządem i Wielkopolską Izbą Rolniczą jest bardzo dobra i jeżeli możemy pomóc, zawsze to robimy. Sam uczestniczyłem w kilku inicjatywach, które państwo zorganizowaliście. Były to okazje do spotkań i rozmów – powiedział burmistrz Kłecka. – W imieniu prezesa WIR dziękuję za ten okolicznościowy grawerton i dziękujemy za dotychczasową współpracę. W połowie lutego planujemy kolejne forum informacyjne, na które już zapraszam – dziękował Z. Stajkowski. Przed głównymi punktami obrad przewodniczący rady, J. Borkowicz wspomniał szlak bojowy Kłeckiej Kompanii z czasów powstania wielkopolskiego, a przed sesją na miejscowym cmentarzu samorządowcy złożyli kwiaty na powstańczej kwaterze. Radni podczas kilkugodzinnych obrad zadecydowali jednogłośnie o zmianach w budżecie na 2016 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej kłeckiej gminy na lata 2016-2024 oraz podnieśli o 5 złotych wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Kłecko za udział w działaniu ratowniczym (do 15 złotych za godzinę) i szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (do 10 złotych za godzinę). Przyjęto również Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy do 2020 roku oraz Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych na rok 2017. Samorządowcy uchwalili ponadto plany pracy rady i poszczególnych komisji na 2017 rok. (jw)