Shadow

Wspomnienie o Świętym Janie Pawle II

Trzynaście lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37 zmarł Jan Paweł II. Od tamtego momentu, każdego roku właśnie 2 kwietnia w sposób szczególny wspominana jest postać Papieża Polaka. Tak jest m.in. w sołectwie Gębarzewo, gdzie od kilku lat odbywa się spotkanie poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II.
Spotkanie rozpoczęto o godzinie 19 w świetlicy wiejskiej w Gębarzewie. Wszystkich zebranych powitał Tomasz Ryszczuk, sołtys Gębarzewa. Wśród obecnych tego wieczoru byli m.in. Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Grażyna Kulpińska – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, ks. kan. Krzysztof Prus – proboszcz parafii w Żydowie, Beata Maciejewska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie, Jacek Siwka – przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Żydowa, Janusz Grzyb – przewodniczący Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, Dorota Ryszczuk – przewodnicząca Czerniejewskiego Koła Kobiet Aktywnych, Andrzej Jasiecki – prezes zarządu UKS HETMAN Żydowo. Podczas tego spotkania dzielono się prozą i poezją o Ojcu Świętym, czytano twórczość Papieża Polaka, wspólnie śpiewano Jego ulubione piosenki. Część refleksyjną zainaugurował 9 – letni Marcel Sztanga z Gębarzewa, czytając wiersz „Deklaracja Miłości”, a chór „Żydowianie” wykonał utwór „Santo Subito”. Wiersze Jana Pawła II czytane przez mieszkańców gminy Czerniejewo i występ chóru „Żydowianie” który na tę okoliczność przygotował piosenki związane z Papieżem Polakiem oraz przedstawiony dramat (we fragmentach) Karola Wojtyły pt. „Przed sklepem jubilera” ukazanego przez Joannę Kosz, Natalię Strużyńską, Mateusza Piotrowskiego wprowadził wszystkich zebranych w zadumę.
Po części artystycznej, o g. 20.50, z Gębarzewa wyruszył rajd na poligon, gdzie przed laty – w 1979 roku – lądował helikopter z Janem Pawłem II. W tym miejscu każdego roku Towarzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje wieczorne czuwanie, by w skupieniu i modlitwie oddać hołd Janowi Pawłowi II i uczcić tym samym kolejną rocznicę śmierci Papieża Polaka. Organizatorzy wydarzenia dziękują za wszelką pomoc w przygotowaniu spotkania: burmistrzowi Tadeuszowi Szymankowi, Bartoszowi Szczeszek – dyrygentowi chóru, Janinie Wierzbińskiej, Halinie Frejda, Jadwidze Manikowskiej, Grażynie Bączyk, Julii Basińskiej, Marcelowi Sztanga, a także Anecie Zych, Justynie Nowickiej, Dorocie Ryszczuk oraz Jarosławowi Trafnemu; podziękowania kierowane są również do Teresy Kachniarz za historyczne gazety o Ojcu Świętym, Moniki Basińskiej za ufundowanie kwiatów, Michała Prech i Kamila Nowickiego za obsługę techniczną, a także Marka Kamińskiego i Grzegorza Trzaskawki za wszelką pomoc i Andrzeja Jasieckiego za zdjęcia. (o/ks)
Fot. materiał nadesłany