Shadow

Wszyscy chcą remontu ul. Dąbrowskiego, pieniędzy nie ma

Ulica Dąbrowskiego w Trzemesznie jest jedną z głównych tras komunikacyjnych w tym mieście; niestety, jej stan nawierzchni jest wręcz katastrofalny. O konieczności generalnej przebudowy tej ulicy mówili lokalni samorządowcy na sesji Rady Miejskiej 26 stycznia, gdzie uchwalono budżet na 2022 rok. W paragrafach budżetowych nie ma jednak żadnego zapisu o takiej inwestycji, choć taką zmianę proponował radny Kacper Lipiński.
Burmistrz Krzysztof Dereziński pytany o tę inwestycję mówił, iż chce wystąpić o jej przebudowę z w ramach programu Polski Ład. Jednak jak sam przyznał są to pieniądze niepewne. Z innych ważnych informacji, samorządowcy po spotkaniu w sprawie ewentualnego remontu zabytkowego alumnatu, podjęli decyzję o niewchodzeniu w ten projekt.Burmistrz dokonał nieznacznych poprawek do przedstawionego projektu budżetu. Mianowicie uwzględnił wniosek Rady Miejskiej o zwiększenie kwoty do dyspozycji miejskim osiedlom. Pierwotnie planowano po 30 000 zł na każde z nich, czyli o 50% mniej niż w poprzednich latach. Ostatecznie podwyższono te kwoty do 60 000 zł na każde osiedle. K. Dereziński nie znalazł natomiast dodatkowych środków na sport ligowy, na co liczył klub „Zjednoczonych”. Zapisy inwestycyjne wyglądają bardzo skromnie. Planowana jest wspólna inwestycja z Powiatem Gnieźnieńskim w postaci budowy chodnika przy drodze powiatowej w Rudkach. Zadanie to ma być zrealizowane przy równym udziale obu samorządów. Kolejny zapis to remont i modernizacja pomieszczeń po byłej szkole w Zieleniu. Największą kwotę, prawie pół miliona złotych przeznaczono na przebudowę stacji uzdatniania wody w Trzemżalu, na to zadanie gmina otrzymała 85 procent potrzebnych środków z rządowego programu Polski Ład. Nadwyżka dochodów nad wydatkami, która wynosi ponad 2,5 mln zł. jest przeznaczona na spłatę zobowiązań gminy zaciągniętych w poprzednich latach.
Radny Kacper Lipiński podczas obrad nawiązał dopomysłu rewitalizacji alumnatu i pl. Kosmowskiego, jaki był omawiany 24 stycznia w urzędzie. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Dereziński, jego zastępca Dariusz Jankowski, pracownicy urzędu oraz 7 radnych. Podjęto tam decyzje o odstąpieniu od tego zadania. Dlatego już na sesji K. Lipiński wskazywał, że skoro burmistrz przewidywał zainwestowanie około 1,5 mln zł jako wkład własny w rewitalizację alumnatu i pl. Kosmowskiego, to w takim razie te pieniądze można przeznaczyć na modernizację ulicy Dąbrowskiego. Zdaniem radnego burmistrz i radni by zdążyli jeszcze wprowadzić taki zapis do budżetu gminy na 2022 rok do końca stycznia. – Mogę nawet przyjść na obrady w niedzielę w tej sprawie – mówił K. Lipiński. Nie wszyscy radni widzieli jednak taką możliwość. Radni: Daniel Bisikiewicz, Maciej Dalewski, jak i Tadeusz Pawlak wskazywali na bardzo krótki termin do wprowadzenia poprawki. Proponowali, aby budżet przyjąć w obecnym stanie, a zobowiązać burmistrza do wprowadzenia takiej poprawki do budżetu jeszcze w lutym 2022 roku. O takie rozwiązanie sprawy prosił również burmistrz Krzysztof Dereziński. Ostatecznie rada przyjęła budżet bez wpisania środków na ulicę Dąbrowskiego. Jednogłośnie natomiast przyjęła wniosek radnego Lipińskiego o przygotowanie poprawki do budżetu w lutym. Na to zadanie prawdopodobnie będzie potrzebny kredyt.
RENATA PAŁUCKA