Shadow

Wszyscy radni ,,za”

Podczas nadzwyczajnych obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 20 sierpnia samorządowcy zadecydowali jednogłośnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie (dzierżawę) pomieszczeń w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie przy ulicy Świętego Jana na pracownię RTG i przy ul. 3 Maja na pracownię RTG i TK na 5 lat.
Tę kwestię w programie wtorkowych obrad omówiła Monika Boruszewska, dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Czwartego lipca bieżącego roku dyrekcja Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wystąpiła do podmiotu tworzącego z prośbą o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ulicy świętego Jana na pracownię RTG oraz przy ulicy 3 Maja na pracownię RTG i tomografii komputerowej na okres pięcioletni. Zgodnie z przekazaną informacją obecna umowa w tej chwili wygasa, a zawarta była na okres trzyletni. Szpital obecnie jest przygotowany do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W związku z tym, że okres, na który proponowane jest zawarcie tej umowy wynosi powyżej trzech lat, potrzebna jest zgoda Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – powiedziała Monika Boruszewska.Radni przyjęli tę uchwałę 21 głosami „za”. (jw)