Shadow

Wybory w spółkach wodnych

W drugiej połowie lutego w sali Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo. Przewodniczącym spotkania został wybrany Janusz Tomczak, a sekretarzem Władysław Marciniak. Sprawozdanie objęło minione pięć lat spółki wodnej, które złożył Ryszard Nowakowski, prezes GSW Witkowo. Natomiast informację z wykonania planu konserwacji i budżetu GSW Witkowo za poprzedni rok przedstawiła Krystyna Rogowska, kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał Krzysztof Wiącek.
Delegaci GSW Witkowo udzielili absolutorium zarządowi za minioną kadencję. W trakcie walnego zgromadzenia odbyły się także wybory do Zarządu GSW Witkowo, do którego wybrano: Janusza Tomczaka, Wojciecha Michałowskiego, Leszka Lutomskiego, Stanisława Janasa, Stanisława Olszewskiego, Franciszka Manuszaka, Jarosława Mikołajczaka, Ryszarda Nowakowskiego, Ewę Wentland, Henryka Krause, Wojciecha Stejakowskiego, Bernarda Knasta, Stanisława Przybylskiego, Pawła Bednarka, Waldemara Kowalskiego, Adama Nowaka. Do Komisji Rewizyjnej GSW Witkowo wybrano: Krzysztofa Wiącka, Renatę Robaszkiewicz, Zenona Mietlickiego, który został jednocześnie wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się Zarządu GSW Witkowo, przewodniczącym Zarządu został ponownie Ryszard Nowakowski,zastępcą Janusz Tomczak, a sekretarzem Bernard Knast. Wybrano również delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy: Ryszarda Nowakowskiego, Janusza Tomczaka, Tomasza Wędzikowskiego, Stanisława Janasa, Stanisława Przybylskiego, Wojciecha Michałowskiego. Delegaci ustalili także składkę członkowską na 2018 r. w wysokości 24 zł na rzecz Gminnej Spółki Wodnej od rolników (od 1 ha gruntów zmeliorowanych i odwodnionych rowami oraz w wysokości 5 zł udziału własnego od 1 ha zmeliorowanego i odwodnionego rowem). W walnym zgromadzeniu wzięli udział: Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, Adela Kiszkarewicz, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Krzysztof Więcek, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – Nadzór Wodny w Słupcy, Krystyna Rogowska, kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy oraz Krzysztof Tamioła, przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. (es)