Shadow

Wycieczka szkolna? Szlakiem Piastowskim do Gniezna!

Od lat Gniezno i Szlak Piastowski cieszą się dużym zainteresowaniem szkolnych wycieczek, jednak by lepiej zorganizować sobie wyjazd w miejsce narodzin polskiej państwowości, Wielkopolska Organizacja Turystyczna przygotowała przewodnik, który nauczycieli z innych regionów kraju poprowadzi przez najważniejsze i najatrakcyjniejsze miejsca naszego regionu.
Katalog wycieczek to elektroniczne wydawnictwo, które kompleksowo pomoże zorganizować wizytę młodzieży i dzieci w Wielkopolsce. „Poznaj Wielkopolskę z klasą” zawiera 22 gotowe programy wycieczek szkolnych – jedno, dwu i trzydniowych. To gotowa ściągawka dla nauczycieli i organizatorów wycieczek. Znajdują się w niej informacje o atrakcjach turystycznych, noclegach, punktach gastronomicznych i parkingach oraz propozycje gotowych tras turystycznych z podziałem godzinowym. „Ideą, która stała za opracowaniem tej publikacji, była popularyzacja Wielkopolski jako destynacji wyjazdów realizowanych w ramach nauki szkolnej. W przypadku sąsiednich regionów autorom zależało przede wszystkim na zwróceniu uwagi na ogromną wartość historyczną i kulturową Wielkopolski, jako regionu gdzie nie tylko kształtowały się zręby polskiej państwowości, ale pełnego historycznych pamiątek innych epok, jak również miejsca w którym nadal żywa jest regionalna kultura i tradycje. Z kolei adresując katalog do szkół z regionu, priorytetem było rozszerzenie kanonu miejsc, do których te wyjazdy są realizowane i pokazanie jak interesujące mogą być wycieczki do miejsc innych, niż te standardowo wybierane” – przekonuje WOT. Przewodnik skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki elektronicznej formie jest dostępny praktycznie dla każdej placówki w kraju. Można z niego korzystać także w czasie wycieczek na urządzeniach przenośnych. (oak)
Fot. WOT