Shadow

Wygrał wybory i złożył przysięgę, ale rządzić będzie jego zastępca

Tomasz Kałużny, mimo zwycięstwa w drugiej turze wyborów na stanowisko burmistrza Wrześni, nie może sprawować w dalszym ciągu swoich obowiązków. Mimo ciążących na nim zarzutów korupcyjnych wystartował w wyborczym wyścigu wiedząc, że mimo ewentualnego zwycięstwa, będzie zawieszony w pełnieniu funkcji burmistrza. Premier Donald Tusk wyznaczył już osobę do pełnienia tej roli.**
Choć Tomasz Kałużny rządzi Wrześnią nieprzerwanie od 22 lat, to jednak obecnie czyni to tylko „na papierze”. Od listopada ubiegłego roku jest zawieszony w pełnieniu obowiązków burmistrza po usłyszeniu od prokuratora zarzutów korupcyjnych. W 2023 roku CBA zatrzymało Kałużnego pod zarzutem złożenia jednemu z przedsiębiorców korupcyjnej propozycji związanej z gminną oczyszczalnią ścieków. Miało chodzić o 200 tysięcy złotych. Burmistrz nie przyznaje się do winy i podtrzymuje, że padł zmowie przedsiębiorców, którym grożą wysokie wyroki. Samemu T. Kałużnemu grozi 10 lat więzienia, ale postępowanie jeszcze nie trafiło przed oblicze sądu. Do czasu zwolnienia z zarzutów lub skierowania aktu oskarżenia do sądu, Tomasz Kałużny nie może rządzić gminą. Do czasu wyborów zastępował go pierwszy zastępca – Artur Mokracki. Wyborczy wyścig T. Kałużny wygrał różnicą 390 głosów przewagi na Damianem Staniszewskim, ale znów podniesiono wątpliwości, czy burmistrz może odebrać ślubowanie i rządzić gminą. Ostatecznie T. Kałużny ślubowanie odebrał, został zaprzysiężony na funkcję burmistrza, ale rządzić dale nie może. Właśnie zapadły w tej sprawie decyzje.
„Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wnioskiem z dnia 6 maja 2024 r., przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, wystąpiła o wyznaczenie Artura Mokrackiego do pełnienia funkcji burmistrza Wrześni w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych burmistrza Tomasza Kałużnego” – tak brzmi komunikat Biura Prasowego wojewody. Oznacza to, że w dalszym ciągu Kałużny może wchodzić do ratusza tylko w roli interesanta, a nie włodarza gminy. Artur Mokracki od 2013 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Wrześni. W urzędzie miejskim był odpowiedzialny za nadzór nad Wydziałem Oświaty, Wydziałem Kultury i Sportu oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich, nadzór nad szkołami i przedszkolami, a także nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami gminnymi. W latach 2006-2010 był radnym Rady Miejskiej we Wrześni, w ramach której brał również udział w pracach Komisji Komunalno-Finansowej i Komisji Rewizyjnej. Ukończył studia licencjackie na kierunku politologia na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, gdzie zdobył również tytuł magistra na kierunku administracja. (ak)