Shadow

Wyjątkowa rocznica w Łopiennie

Jedenastego listopada 2021r był dniem szczególnym dla całej społeczności szkoły podstawowej w Łopiennie. Nie tylko ze względu na Święto Narodowe, ale także dlatego, że po raz pierwszy jej społeczność obchodziła Dzień Patrona. Rok temu, decyzją Rady Gminy Mieleszyn, placówka ta otrzymała imię Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski, a 8 maja tego roku nadano szkole sztandar.
Nadać imię szkole, to wskazać całej społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom, rodzicom pewien autorytet, punkt odniesienia w ich działaniach. Celem naszej pracy wychowawczej i edukacyjnej jest kształcenie młodych, obdarzonych społeczną wrażliwością ludzi, którzy kochają swoją Ojczyznę, swoją Małą Ojczyznę, znają i szanują jej historię, jej tradycje i symbole; bo „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – podkreślają organizatorzy uroczystości. Aneta Zielińska, dyrektor szkoły podziękowała Renacie Wójcik za przygotowanie projektu sztandaru szkoły oraz wszystkim jego fundatorom. W czasie uroczystej akademii odbyła się ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ. Kolejnym wydarzeniem apelu była część artystyczna w wykonaniu uczniów. Przedstawili oni montaż słowno-muzyczno-taneczny. Były tańce narodowe i rozrywkowe, wiersze oraz scenki z życia Polaków pod zaborami i w wolnej Ojczyźnie, a także wspólnie śpiewane pieśni patriotyczne.
Uroczysta akademia miała podniosły charakter. Uświetnili ją swoją obecnością przedstawiciele władzy powiatowej: Anna Jung – wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego, Dariusz Pilak – przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego; władzy gminnej: Artur Hańczak – wójt Gminy Mieleszyn, Adam Pilarowski – przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn. (kar)