Shadow

Wyjątkowe urodziny

{CAPTION}
Pierwszego listopada Irena Kujawska obchodziła swoje setne urodziny. Urodziła się w Oberhausen (Niemcy), gdzie mieszkała przez kilka lat z rodzicami Rozalią i Józefem oraz bratem Mieczysławem, dwa lata młodszym. Przed wojną cała rodzina wróciła do Polski. Zamieszkała w Morszynie, powiat stanisławowski. Ojciec był miejscowym komendantem policji. Pani Irena ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Stryju. Brat studiował we Lwowie na Wydziale Prawa. W roku 1939 ojca pani Ireny zabrało NKWD na Sybir, gdzie zginął. Brat w czasie wojny zmarł na tyfus. Po wojnie pani Irena z mamą wróciła do Małachowa (miejsca pochodzenia mamy). Następnie mieszkała w Witkowie. Pierwszą pracę jako nauczycielka rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Skorzęcinie, a następnie w Witkowie. W 1954r. została przeniesiona do Ignacówki koło Kępna. Tam pracowała 20 lat. Po tym czasie wróciła do Witkowa. Pani Irena w 1972 r. wyróżniona została przez Polski Czerwony Krzyż w Warszawie Odznaką Honorową PCK, a w 976 r. za nienaganną pracę pedagogiczną została odznaczona przez Radę Państwa Złotym Krzyżem Zasługi. (…)