Shadow

Wyjazdowa sesja


W środę, 24 maja radni Gminy Gniezno wzięli udział w wyjazdowych obradach, które odbyły się w rozbudowanej i nowo wyremontowanej świetlicy we wsi Wierzbiczany, która została oficjalnie otwarta po remoncie.
Wyjazdowa sesja rozpoczęła się od zwiedzenia inwestycji, w tym kompleksu oświatowego w Zdziechowie. Obecnie kończone jest tam nowe przedszkole dla 150 dzieci, którego budowa zostanie zakończona w czerwcu tego roku, a od września uczęszczać będą do niego najmłodsi mieszkańcy gminy. Obok przedszkola trwa budowa hali sportowej, która zakończy się w czerwcu przyszłego roku. W tym kompleksie znajdzie się także m.in. plac zabaw, boisko sportowe i budynek szkoły podstawowej. Całość inwestycji ma kosztować około 50 mln zł. Radni obejrzeli także niedawno oddany nowy odcinek drogi ekspresowej S5 w kierunku Mielna. Po objeździe we wsi Wierzbiczany oficjalnie otwarto rozbudowaną świetlicę wiejską. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał wójt Włodzimierz Leman i przewodniczący Piotr Łykowski. Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski powiedział, że remont świetlicy był bardzo potrzebny i wyczekiwany przez miejscową społeczność, a teraz mieszkańcy często korzystają z tego obiektu, w którym organizowane są imprezy rodzinne, okolicznościowe i integracyjne. W części roboczej sesji radni uchwalili kilkanaście uchwał, w tym w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Skiereszewo, które otrzymało nazwę Osiedla Grafitowe, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (od 2 lipca 2017 do 2 lipca 2018 1 metr sześcienny za odprowadzane ścieki wyniesie 4,82 zł plus VAT), w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej Łabiszynek jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (od 2 lipca 2017 do 2 lipca 2018 1 metr sześcienny dostarczanej wody wyniesie 2,43 plus VAT dla Łabiszynka i Jankówka i w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” (swój akces udziału w programie zgłosiło sołectwo Szczytniki Duchowne). Uczestnictwo w programie uprawnia dane sołectwo do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski, np. w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. (bk)**