Shadow

Wyklęci docenieni

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, to święto żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli o suwerenność państwa polskiego. Ustanowiono je na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
O tej uroczystości pamiętano także w gminie Witkowo, gdzie przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, dokładnie o godzinie 12, władze samorządowe na czele z burmistrzem Marianem Gadzińskim, jego zastępcą Łukaszem Scheffsem, radnymi Rady Miejskiej, Elżbietą Kiełpińską – sekretarz Gminy i Miasta, Haliną Rzepecką – skarbnikiem, proboszczem miejscowej parafii ks. Stanisławem Gocem, dyrektorami placówek oświatowych, delegacjami, młodzieżą szkolną oraz zaproszonymi gośćmi złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego zapalili również siedem zniczy, dla upamiętnienia członków IV Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”, rozstrzelanych w 1951 roku w więzieniu mokotowskim. To w związku z tym wydarzeniem Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca. Świętując ten dzień również witkowska wspólnota oddała hołd tym, którzy niestrudzenie walczyli o wolną Polskę, nie zważając na własne życie i niesprzyjające okoliczności. Po uroczystościach przy pomniku Powstańców Wielkopolskich burmistrz Marian Gadziński zaprosił do sali w urzędzie gminy i miasta, gdzie o losach żołnierzy niezłomnych opowiadał mieszkaniec Witkowa, kpt. Tadeusz Janas, jeden z żołnierzy wyklętych. (es)